Naaien·SAL·Sew·sewing

Harper Duster

Ik deed nog eens mee aan een sew-along! Een tijdje geleden alweer. En ook maar ‘half’ meegedaan deze keer. De Sew-along was immers georganiseerd door Barbie Slivinski van SSE fabrics, en liep maar over vier dagen. Ik heb echter geen SSE stoffen (jammer genoeg veel te duur om naar hier te laten verzenden, want ze hebben wel prachtige stoffen!) en was dus geen echte deelnemer. Ik had echter al wel het patroon dat genaaid werd, en wilde al lange tijd een lange cardigan gaan maken. Dus dat kwam er dan dankzij deze sew-along wel van! Met vragen kon ik er wel terecht, en ook de video’s die verschenen vond ik zeker handig. Al is dit geen moeilijk patroon, het is steeds aangenaam als je iemand anders eens aan het werk ziet 🙂

It was a while ago, but I once again participated in a sew-along!  And this time I only ‘half’ participated. The Sew-along was organized by Barbie Slivinski from SSE fabrics, and only ran over four days. However, I do not have SSE fabrics (unfortunately far too expensive to ship here because they do have beautiful fabrics!) And was therefore not a real participant. However, I already had the pattern that was being sewn, and wanted to make a duster for ages. I could attend the sew-along with questions, and I also found the videos that appeared useful. Although this is not a difficult pattern, it is always pleasant when you see someone else at work 🙂

Pdf_sewing_pattern_S1066_Harper_knit_cardigan_duster_for_women_by_Sinclair_Patterns_t1

Wegens tijdsgebrek ben ik pas achter de naaimachine gaan zitten eens de sew-along voorbij was, en naaide ik dus ook ineens door. Voor mijn cardigan die tot op de kuiten valt, gebruikte ik een gebreide stof van Driessen.nl. De stof knippen was vreselijk, want kleine pluisjes overal. Maar O wat ben ik blij met het resultaat!
Ik volgde gewoon het patroon, met opgestikte zakken. Joepie, zakken! Perfect van grootte om mijn gsm bij te houden. Ideaal voor het herfstige weer. Het enige wat ik niet deed, is een split in de zijnaden, maar verder hield ik me helemaal aan het patroon. Ik naaide een M, maar paste wel aan naar L vanaf de heup.
Ik vind hem zeker leuk geworden!

Due to a lack of time, I only got to sit behind the sewing machine once the sew-along was over, and so I have sewn it from start to finish all at once. For my cardigan that falls mid-calf, I used a knitted fabric that I Purchased at Driessen.nl . Cutting the fabric was terrible, because small fluff went everywhere. But oh how happy I am with the result!
I just followed the pattern, with stitched-on pockets. Yes, pockets! Perfect in size to keep track of my mobile. Ideal for the autumn weather. The only thing I didn’t do is the split at the side seams. I sewed an M, but adjusted to L from the hip down.
I certainly like my brand new duster!

 

En het beste moet nog komen: dit is een gratis patroon! Je vindt het hier: https://sinclairpatterns.com/product/harper-classic-knit-cardigan-and-duster-for-women-pdf-sewing-pattern/

And best of all: this is a free pattern! You can find it here: https://sinclairpatterns.com/product/harper-classic-knit-cardigan-and-duster-for-women-pdf-sewing-pattern/

(This post contains NO affiliate links)

Naaien·SAL·Sew·sewing

Reverie SAL

Er stond heel wat naaiwerk op mijn to-do-lijstje, want ik werk momenteel aan twee tests, maar mijn schone zus drong aan… En ik liet me dus overhalen 🙂

There was a lot of sewing on my to-do list, because I am currently working on two tests, but my sister in law insisted … And so I let myself be persuaded 🙂

In de FB-groep “Naaien met pdf-patronen” loopt deze week de sew-a-long voor de Reverie Dress van Goober Pea Designs, met Claudia Broos-Paulie als gastvrouw. Goober Pea Designs kende ik al van de regenjasjes die ik voor mijn dametjes naaide vorig jaar, met het patroon van de Campbell Jacket & Vest. Dat patroon zal binnenkort ook opnieuw uit de kast worden gehaald, want uiteraard zijn ze stilaan uit die jasjes gegroeid… De ervaringen met hun patronen was dus al positief, en de foto’s van de Reverie Dress als teaser zagen er ook zo leuk uit… Dus ging ik overstag.
Hier kan je dag na dag volgen wat ik heb gedaan en wat er nog komen gaat.

In the FB group “Sewing with PDF patterns”, the sew-a-long for the Reverie Dress by Goober Pea Designs is running this week, with Claudia Broos-Paulie as hostess. I already knew Goober Pea Designs from the rain jackets that I sewed for my little ladies last year, with the pattern of the Campbell Jacket & Vest. That pattern will soon be taken out of the closet again, because of course they have gradually grown out of those jackets … So the experiences with their patterns were already positive, and the pictures of the Reverie Dress as a teaser also looked so nice. .. So I tacked.
Here you can follow day after day what I have done and what is to come.

DAG 1: Patroon printen, plakken, knippen en stof kiezen en wassen. (31-05-2019)
DAY 1: Print, paste, cut and choose fabric and wash pattern. (31-05-2019)

Ik kocht zowel de Reverie Dress als de Sadie Skirt, omdat je beiden kan gaan combineren en beiden bijgevolg ook met korting verkrijgbaar waren. De Reverie heeft een gerimpelde rok, maar de Sadie Skirt geeft je de mogelijkheid om met een cirkelrok te werken. Beiden komen aan bod in de sew-a-long. Dat leidde me meteen naar een dilemma: welk model ga ik maken? Draaikleedjes zijn natuurlijk helemaal in… Maar dat betekent wel extra printwerk Ên ik heb in tussentijd besloten om voor beide dochters wat te naaien… Uiteindelijk dan toch maar bij het originele patroon gebleven, maar wel met het idee om voor de rok te gaan voor een combinatie van de korte rok (net boven de knie) met de ‘tea’versie tot net onder de knie.
Als stoffen koos ik voor een kleurrijke Megan Blue stof met donkerblauwe achtergrond (wat minder snel vuil wordt). Hanne koos voor een uni-roze tricot om mee te combineren, Laure voor een warmgele unitricot. Allen gekocht in de webshop van Naaiplezier.nl.

I bought both the Reverie Dress and the Sadie Skirt, because you can combine both and therefore both were also available with a discount. The Reverie has a gathered skirt, but the Sadie Skirt gives you the opportunity to work with a circle skirt. Both are discussed in the sew-a-long. That immediately led me to a dilemma: which model will I make? Both my girls completely love twirly dresses … But that means extra printing and in the meantime I have decided to sew something for both daughters … Eventually I stayed with the original pattern, but with the idea to go for a combination of the short skirt (just above the knee) with the ‘tea’ version (just below the knee).
As fabrics I opted for a colorful Megan Blue fabric with a dark blue background (which is less likely to get dirty). Hanne chose a uni-pink jersey to combine with, Laure a warm yellow uni-jersey.

DAG 2: Stof knippen. (01-06-2019)
DAY 2: Cut fabric. (01-06-2019)

Ik knipte vandaag, zoals het hoort, de patroondelen voor de twee jurken die ik zal gaan maken. Ik voerde wel een kleine ‘hack’ op het patroon uit, want ik verknipte het achterpand. De bedoeling? De onderrok zal ik in de uni-stoffen gaan maken, en ik wou dus graag de heupband en de schouderbanden ook in die contrastkleuren. De schouderbanden zitten vast aan het achterpand, maar het hele achterlijf in 1 kleur vond ik dan weer saai en de overgang naar de rok dan nogal grof. Ik hou er ook niet zo van de je opzij dan vooraan en achteraan met dat contrast zit. Dus het achterpand knipte ik door. De bovenkant, met de schouderbanden, knipte ik uit de uni-stofjes, de onderkant uit de zelfde stof als het bovenste rokdeel.

Today I cut, as it should be, the pattern parts for the two dresses that I will make. I did a little ‘hack’ on the pattern, because I cut the back in two pieces. Intention? I will make the underskirt in the uni-fabrics, and so I wanted the hip band and shoulder straps also in those contrasting colors. The shoulder straps are attached to the backbodice, but I found the entire bodice in the back in 1 color boring and the transition to the skirt rather coarse. I also don’t like it when you see the contrast of the front and back on the side. So I cut the back in two pieces. The top, with the shoulder straps, I cut out of the plain fabrics, the bottom from the same fabric as the upper skirt part.

DAG 3: De tailleband aan het bovenlijf naaien of inhaaldag. (02-06-2019)
DAY 3: Sew the waistband to the upper bodice or catch-up day. (02-06-2019)

Vandaag liep ik wat vooruit, of ook weer niet…
Omdat ik ervoor koos om twee kleedjes te maken, naaide ik vandaag het ene bovenlijfje (dus meer dan wat eigenlijk hoefde), en morgen doe ik dan het andere (zoals het dus eigenlijk hoort).
Dat vind ik toch wel het fijne aan zo’n sew-a-long: je beslist helemaal zelf wat lukt en wat niet, en maakt al dan niet gebruik van de inhaaldagen. Het is ook ideaal om een volledig kledingstuk af te werken binnen een beperkte tijd, ook al ben je beperkt in tijd… Tijdens werkweken is er immers niet zo erg veel tijd om even te gaan zitten en iets te naaien. Maar hier en daar eens een kwartier of twintig minuten, dat lukt nog net 🙂

Today I was a little ahead, or not …
Because I chose to make two dresses, I sewed one bodice today (more than what was actually required), and tomorrow I will do the other (as it should be).
I think that’s the great thing about a sew-a-long: you decide for yourself what works and what doesn’t, and you make use of the catch-up days or not. It is also ideal to finish a complete piece of clothing within a limited time, even if you are limited in time … After all, during working weeks there is not that much time to sit down and sew something. But here and there for fifteen or twenty minutes, that’s possible 🙂

img_2970.jpg

DAG 4: Bovenlijfje afwerken (03-06-2019)
DAY 4: Finish bodice

DAG 5: Rok naaien (06-06-2019)
DAY 5: Sew skirt


DAG 6: Rok aan bovenlijf vastzetten (06-06-2019)
DAY 6: Secure skirt to bodice


DAG 7: Inhaaldag (07-06-2019)
DAY 7: Catch-up Day

Ik kan het bijna niet geloven dat het lukte! Ik naaide maar liefst twee kleedjes in een drukke werkweek en met nog twee patroontests op mijn programma… Nooit gedacht dat ik al die zaken kon combineren, maar hÊ, I did it! Ik kon wel niet helemaal het voorgestelde schema volgen, maar ben wel tijdig klaar!

I can’t believe I was able to do this within the deadline! I have sewn two Reverie-dresses during a crazy busy workweek with two pattern-tests on my schedule as well! Never thought I would make it and combine all those things, but hey, I did it! Wasn’t able to entirely follow the suggested timeline, but got it all ready in time for this SAL!

DAG 8: Aanfoto’s! (07-06-2019)
Day 8: Final Pictures!

Geen affiliate links in deze post!

No Affiliate links in this blogpost!