Naaien·Pinspiration·Sew·sewing·Tutorial

Winter Pinspiration

Joepie, het is weer ‘pinspiration’-tijd!
Blijft een leuke uitdaging, vind ik: op pinterest (of elders) op zoek gaan naar een kledingstuk dat je aanspreekt, en dit namaken. In mijn geval door gebruik te maken van een patroon van Ellie&Mac.
Soms is het voor de hand liggend, en maak ik het kledingstuk na door het bestaande patroon te knippen. Soms moet je een patroon ‘hacken’: je gaat dan aanpassingen doen om het patroon te kunnen gebruiken naar eigen inspiratie.

Yes, it’s pinspiration time again!
For me, this remains such a fun challenge: to look for something that appeals to you on pinterest (or elsewhere), and to imitate this. In my case by using an Ellie & Mac pattern.
Sometimes it’s obvious, and you copy the garment by cutting the existing pattern. Sometimes you have to ‘hack’ a pattern: you will then make adjustments to be able to use the pattern to your own inspiration.

Ik koos deze keer een afbeelding van een kledingstuk waarbij ik meteen aan de ‘to the point dress’ moest denken. Bij mijn inspiratie-foto is de band onderaan echter asymmetrisch, en is er een kraag aanwezig. Dus kon ik wel vertrekken van het bestaande patroon, maar was een ‘hack’ noodzakelijk.

This time I chose an image of a piece of clothing where I immediately thought of the ‘to the point dress’. In my inspiration photo, however, the band at the bottom is asymmetrical, and there is a collar present. So I could start from the existing pattern, but a ‘hack’ was necessary.

Ik laat jullie even meekijken hoe ik het heb aangepakt!

Let me share with you how I tried to hack the pattern to achieve the desired look.

Het patroon aanpassen: aan de slag met patroonpapier!
Adjusting the pattern: get started with pattern paper!

Ik nam eerst het rokdeel over op patroonpapier, en hertekende daarbij de rand onderaan, zodat deze asymmetrisch werd.

I first copied the skirt part on pattern paper, redesigning the border at the bottom so that it became asymmetrical.

Voor de kraag tekende ik een rechthoek, waarbij de lengte ongeveer 12 à 13 cm langer was dan de lengte van de neklijn.

I drew a rectangle for the collar, the length of which was 5 inches longer than the length of the neckline.

Stof knippen
Cutting the fabrics

Door mijn nieuwe patroondelen om te vouwen, knipte ik alle delen uit. De patroondelen voor het lijfje (met rokdeel) knipte ik gespiegeld.

By folding over my new pattern parts, I cut out all the parts. I cut the pattern parts for the bodice (with skirt part) mirrored.

Voor het creëren van de kraag verknipte ik mijn patroondeel om te kunnen colourblocken (zie versie 1). Dan verkrijg je vier delen, die je afwisselend (een korter deel, gevolgd door een langer en zo tot een cirkel) aan elkaar gaat zetten. Bij mijn tweede versie knipte ik de kraag uit 1 stof, en had ik dus slechts twee delen die ik aan elkaar zette. (zie versie 2)

To create the collar I cut up my pattern part to be able to color block (see version 1). Then you get four parts, which you will alternate (a shorter part, followed by a longer and so to a circle) put together. In my second version I cut the collar from 1 fabric, so I only had two parts that I had to attatch. (see version 2)

Hieronder even alle onderdelen.

These were all the parts when everything had been cut out.

img_9922.jpg

Naaien
Sewing

Ik begon met het kraagdeel. Ik zette alle delen aan elkaar (stof met de rechte kant tegen elkaar) aan de korte zijdes, en wisselde een korter deel telkens af met aan langer, tot ik een doorlopende band had.
Dan naaide ik aan een kant over de lange zijde heen. De stof ligt hierbij nog steeds met de rechte kanten op elkaar. Bij de versie met colour block vouwde ik het korte deel doormidden. Aan beide kanten van het langere deel, zie je dus de helft van het kortere deel liggen.
Je draait nu de kraag naar buiten, zodat de goede kant van de stof zichtbaar is. Ik topstitchte de naden voor een nettere afwerking.

I started by sewing the collar. You first sew the parts together along the short sides. When colorblocking, you alternate. When all the short sides are sewn together (with the fabrics laying with the right sides together), you get a continuous circle.
Then I sewed over the long side on one side. The fabric still lies with right sides together. For the color block version, I folded the short part in half widthwise. So you see half of the shorter part on both sides of the longer part.
You now turn the cowl-piece inside out, with the right sides on the outside, and topstitch.

Hierna naaide ik eerst de randen aan het rokdeel van voor- en achterpand. Dat is even opletten dat je het juiste deel neemt, maar het naaien zelf is eenvoudiger dan bij het originele patroon, omdat je geen ‘v’ hoeft te naaien!

After this I first sewed the edges on the skirt part of the front and backpanel. You need to be careful to you take the correct part, but the sewing itself is easier than with the original pattern, because you do not have to sew a “v”!

img_9931.jpg

Vervolgens naai je de schoudernaden, zet je de mouwen in en sluit je de zijnaden, zoals je in de handleiding bij het patroon kan volgen.

Next, sew the shoulder seams, insert the sleeves and close the side seams, as you can follow in the manual that comes with the pattern.

Ten slotte nog het kraagdeel. Ik zocht eerst het midden van de lange, nog open, zijde en stak er een naald om het midden te markeren.
Mijn kledingstuk lag met de rechte kanten naar binnen toe. Het kraagdeel liet ik als het ware in het kleedje zakken, waarbij de gesloten kant naar onder ligt en dus in het kleedje verdwijnt.
Nu legde ik de kraag tegen de neklijn, zodat de lange open zijde samen gaat vallen met de neklijn. Ik werkte vanuit het midden van het kraagdeel naar de zijkanten toe.
Het midden van het kraagdeel liet ik samenvallen met de schoudernaad. Ik speldde dan eerst de ene zijde, aan de linkerkant, en vervolgens de rechterzijde. Dit alles zonder het kraagdeel op te rekken. De uiteindes van het kraagdeel zullen mekaar automatisch overlappen. Eens alles gespeld was, zette ik het kraagdeel vast met de overlockmachine.

Finally, the collar part. First I searched for the center of the long, still open, side and used a needle to mark the center.
My dress lay with the straight sides inwards. As it were, I lowered the collar part into the dress, with the closed side lying down and disappearing into the dress.
Now I matched the collars open side with the neckline. I worked towards the sides from the middle of the collar part.
I let the middle of the collar part coincide with the shoulder seam on the right. I first pinned one side, to the left, and then to the right. All this without stretching the collar part. The ends of the collar part will automatically overlap. Once everything was pinned, I secured the collar part to the neckline with my overlock machine.

Enkel nog zomen, en dan: klaar!

Only hems, and then: done!

Dit was mijn testversie. Voor de pinspiration-uitdaging maakte ik nog een tweede, langere versie (versie 1 was mini-dress-lengte, en viel wat kort uit naar mijn zin).

This was my try-out-version. For my pinspiration challenge, I made a second one. That one has a uni-coloured collar and is dress length, instead of tunic length.

Versie 1 / Version 1

STOF/FABRICS:
Lots of Dots Collectie Lycklig, webshop droomstoffen.nl:
Stippen, blauw op zwart/ Dots, blue on black: https://webshop.droomstoffen.nl/product/lots-of-dots-zwarte-stippen-op-blauwe-achtergrond-lycklig-french-terry/
Paneel, bladeren/ Panel, leaves: https://webshop.droomstoffen.nl/product/lots-of-dots-bladeren-blauwtinten-lycklig-french-terry/

En dan de uiteindelijke ‘pinspiration’ versie / My second version for the pinspiration challenge

STOF/FABRICS

http://destoffengalerij.be/leafs

Zelf een poging wagen? Hier is mijn affiliate link naar het patroon:
https://www.ellieandmac.com/collections/juniors-womens-patterns/products/womens-to-the-point-tunic-dress-pattern?aff=464

If you want to give this one a shot yourself, here’s my affiliate link for this pattern: https://www.ellieandmac.com/collections/juniors-womens-patterns/products/womens-to-the-point-tunic-dress-pattern?aff=464

 

Naaien·Pinspiration·Sew·sewing

Fall-pinspiration

Zoals jullie intussen wel bekend is, hou ik wel van een uitdaging, en dan komen de ‘pinspiration’-events van Ellie&Mac als geroepen! Deze keer nam ik deel aan de herfstversie.

As always, I love a good challenge, and that is exactly what realising a pinspired look is to me! This time, I took part in the ‘fall-pinspiration’-event Ellie&Mac is running. 

69872005_3161660190541108_3593594004077281280_n

Ellie&Mac bouwde intussen een ruim assortiment aan pdf-naaipatronen uit. De uitdaging gaat als volgt: laat je inspireren door een pin (op Pinterest, of een screenshot van een kledingstuk dat je zag in een webshop) en tracht dit zo goed mogelijk na te maken door gebruik te maken van één of meerdere Ellie&Mac-patronen.
Er worden voortdurend nieuwe patronen uitgebracht, en deze zijn steeds ‘on-trend’. Eigenlijk is er zelfs bijna geen uitdaging meer aan, zo uitgebreid en goed zijn de patronen van Ellie&Mac!

Ellie & Mac has since developed a wide range of PDF sewing patterns. The challenge is as follows: be inspired by a pin (on Pinterest, or a screenshot of a piece of clothing that you saw in a webshop) and try to replicate this as well as possible by using one or more Ellie & Mac patterns.
New patterns are constantly being released, and these are always ‘on-trend’. Actually there is almost no challenge anymore, the patterns of Ellie & Mac are so extensive and good!

Dit was mijn ‘pinspiration’:

This was my ‘pinspiration’:

70168519_1631434203653631_8717009196681265152_n

Ik koos het patroon van de Favorite Sweater van Ellie&Mac om deze look na te bootsen. Een look waar ik wel van hou: jeans + sweater.
Ik hoefde geen hacks toe te passen, drukte gewoon de laag van S en M af (dit pdf-patroon is gelaagd, zodat je enkel de maat afdrukt die jij nodig hebt) en ging aan de slag. De mogelijkheid om lagen af te drukken is ideaal, omdat het op die manier heel eenvoudig is om het patroon helemaal naar je hand te zetten en aan te passen aan je eigen lichaam. Ik pas immers steevast aan naar M ter hoogte van de heupen. De rest van het kledingstuk is een S. Voor alle zekerheid toch maar even een testversie gemaakt, in afwachting van de stof die ik bestelde bij dresowka.pl 🙂

I chose the pattern of the Favorite Sweater from Ellie & Mac to imitate this look. A look I love: jeans + sweater.
I didn’t have to do any hacks, just printed the layer of S and M (this pdf pattern is layered, so you only print the size you need) and I got to work. The ability to print layers is ideal, because it makes it very easy to adjust the pattern to your own body. After all, I always adjust to M at the height of the hips. The rest of the garment is an S. Just to be sure I made a test version, while waiting for the fabric I ordered from dresowka.pl 🙂

De mouwboord leek me te lang, dus knipte ik slechts de helft. Maar dan komt hij dus, zoals je ziet, te kort uit. Goed dat ik eerst een testversie maakte… Niettemin een zeer draagbaar teststuk!

The sleeve collar seemed too long to me, so I cut only half. But then, as you can see, the sleeve is too short. Good that I first made a test version … Nevertheless, a very wearable test piece!

Deborah-0063

En ten slotte werd dit mijn ‘finale’ trui. Ik ben best tevreden! Vinden jullie mijn opzet geslaagd?

And finally this became my ‘final’ sweater. I’m quite satisfied! Do you find my setup successful?

img_7844

Tijdens de maand september is het BOGO-maand bij Ellie&Mac, Buy One Get One! Je kan nu dus voordelig shoppen door meerdere patronen aan je winkelwagen toe te voegen. Interesse in de Favorite Sweater? Even door klikken op mijn aff.link, en voeg een tweede patroon toe, want dat krijg je er gewoon bij!

http://ellieandmac.com?aff=464

During the month of September it is BOGO month at Ellie & Mac, Buy One Get One! You can now shop advantageously by adding multiple patterns to your shopping cart. Interested in the Favorite Sweater? Don’t hesitate and click my aff.link! Don’t forget to add a second pattern, because you just get it for free!

http://ellieandmac.com?aff=464

 

Naaien·Sew·sewing

Pinspired

(Scroll down for English)

Eens je begint met het zelf maken van kleding, groeit ook het aantal screenshots dat je maakt exponentieel! Naar de winkel gaan om kleding te kopen, doe ik niet meer zo vaak. En als het toch gebeurt, is het om even vaak te constateren dat ik het zelf kan maken, en soms zelf beter dan wat in de winkel hangt… Mooier afgewerkt, of met kwalitatief betere stoffen.
Wat ik wel veel meer doe, is in webshops gaan kijken naar de laatste nieuwe mode om inspiratie op te doen. Tegenwoordig wordt je overspoeld met reclame. Gelukkig is er steeds meer opslagruimte op toestellen, zodat je uit al die reclame kan opslaan wat je wil onthouden… Of je gebruikt gewoon Pinterest, en slaat daar alle foto’s op die je ook maar een klein beetje op ideeën brengen…

Een tijd terug organiseerde Ellie&Mac voor het eerst een ‘pinspiration’event. Naaisters over de hele wereld toonden toen hun creaties, gebaseerd op iets wat ze hadden ‘gepind’. Ik bewonderde telkens weer de kledingstukken die op die manier werden gefabriceerd, al dan niet met hacks op een patroon van Ellie&Mac. Ik was duidelijk niet de enige die dit leuk vond, want enkele weken terug werd er opnieuw een oproep gelanceerd voor een ‘spring-pinspiration’, met kleding voor deze lente dus.
Ik begon te grasduinen doorheen al mijn foto’s, en kwam naast de pinspiration voor mezelf, waarbij ik het gloednieuwe patroon van de High Hopes Dolman hackte met de techniek van de Lucky Girl Top, ook een jurkje tegen voor mijn dochters dat ik erg mooi vond:

Ik ging aan de slag met de Be Curious Dress. Niet omkeerbaar, zoals het kleedje in mijn ‘pinspiratie’, maar qua snit wel gelijklopend. Het Be Curious patroon is bedoeld voor katoenen stoffen, en heeft in vergelijking met het kleedje op de foto een korter lijfje. Ik besloot echter het patroon te behouden en enkel de mouwen te hacken door deze korter te maken.

Ik verloor vooral veel tijd op zoek naar een stofje… Ik liet mijn oog vallen op een Michael Miller stofje waarvan ik vond dat het overeenkwam met de foto. Echter bleek dat stofje hier in België en omstreken niet meer te vinden. Dan maar in mijn voorraad gaan snuisteren… 🙂

Het patroon op zich is eigenlijk niet heel moeilijk. De grootste uitdaging voor mij zat hem in het maken van knoopsgaten. Hoewel ik het al eerder deed, blijft dat toch een drempeltje… Nu ik het weer een keertje deed, en dit eigenlijk wel vlot is gelukt, vraag ik me af waarom ik het uit de weg blijf gaan. Ik kan anderen alleen maar de tip geven je er niet door te laten afschrikken. Gewoon eerst even uitproberen op een reststukje, en eventueel je handleiding even doornemen, en het stelt niets voor!

De Be Curious is wel een kleedje waar je tijd voor nodig hebt, omdat er heel wat rimpelwerk in zit. De mouwen zijn gefronst, het rokdeel en de boord dien je ook te rimpelen. Tijdsintensief, maar helemaal de moeite waard, want dit jurkje is daardoor echt iets voor meisjes die van frulletjes houden! Na het verwerken van dit katoentje, voel ik dat er een katoen-periode zit aan te komen 🙂

Dit katoentje van Santoro and Gorjuss is jammer genoeg niet meer verkrijgbaar…

Dit is dus het resultaat aan mijn deelname aan deze ‘spring-pinspiration’ 🙂

Ook met dit patroon asn de slag? Dit is mijn affiliate link (Momenteel kost het patroon $5.37, en met de code SPRINGSALE verkrijg je nog eens 15% korting! Een koopje dus…): https://www.ellieandmac.com/products/girls-be-curious-dress-pattern?aff=464

English Version

Once you start making clothing yourself, the number of screenshots that you take grows exponentially! Going to the store to buy clothes, I don’t do that often anymore. And if it does occur, it quite often is to note that I can make it myself, and sometimes even better than what I see in the store … Nicer finish, or with better quality fabrics.

What happend more often, is me scrolling down pictures in web shops for the latest fashion to get inspired. These days you are flooded with advertising. Fortunately, there is more and more storage space on devices, so that you can save what you want to remember from all those advertisements … Or you just use Pinterest, and store all the photos that even give you a little bit of ideas …

A while back Ellie & Mac organized a “pinspiration” event for the first time. Seamstresses around the world showed their creations based on something they had “pinned”. I always admired the garments that were produced in this way, with or without hacks on a pattern from Ellie & Mac. I was clearly not the only one who liked this, because a few weeks ago a new call was launched for a “spring-pinspiration”, with clothing for this spring.

I started browsing through all of my photos, and came up with hacking the brand new pattern of the High Hopes Dolman with the technique of the Lucky Girl Top. But I also came across a pinspiration  for a dress for my daughters that I found very beautiful.
I Chose the girls Be Curious Dress as a base to create my pinspiration. Not reversible, like the dress in my “pinspiration”, but the cut is the same. The Be Curious pattern is intended for cotton woven fabrics, and has a shorter bodice compared to the dress in the photo. However, I decided to keep the pattern as is and only hack the sleeves by making them shorter.
I especially lost a lot of time looking for a fabric … A Michael Miller fabric that I thought was in line with the photo caught my eye. However, it turned out that fabric is no longer to be found here in Belgium and surroundings. So I started browsing my stock …
The pattern itself is actually not very difficult. The biggest challenge for me was making buttonholes. Although I did it before, it still remains a barrier … Now that I did it again, and it actually worked out well, I wonder why I keep avoiding it. I can only tip others not to let it scare you. Just first try it on some scrap fabrics , and possibly go over your manual, and it is nothing to be scared of!

The Be Curious is a pattern that takes some time, because it contains a lot of gathering. The sleeves are gathered, the skirt part and the ruffle on the skirt also need to be gathered. Time intensive, but totally worth it, because this dress is therefore really something for girls who love ruffles! After processing this cotton, I feel that I’m entering a sewing-with-cotton phase.

This cotton by Santoro and Gorjuss is unfortunately no longer available …
So this is the result of my participation in this “spring-pinspiration”
Also want to get started with this pattern? This is my affiliate link (Currently the pattern costs $ 5.37, and with the code SPRINGSALE you get another 15% discount! So a bargain …): https://www.ellieandmac.com/products/girls-be-curious-dress -pattern? aff = 464