Naaien·Sew·sewing

Hazel

Bella Sunshine Designs is terug van weg geweest! Ik testte mee voor deze top/jurk met dolmanmouwen (aangeknipte mouwen).

Bella Sunshine Designs is back! I tested for this top / dress with dolman sleeves (no set-in sleeves).

Een heerlijk eenvoudig patroon, dat toch net weer een tikkie anders is! Wat dit patroontje bijzonder maakt? De ruche door middel van linten aan de mouwen, waardoor je een gerimpelde schouderlijn krijgt, met linten die je kan loslaten of strikken, zoals je wenst. De pasvorm is ook prettig, vind ik. Van nauwer bovenaan, naar uitlopend in het rokdeel.

A wonderfully simple pattern that is just that little bit different! What makes this pattern special? The ruffle by means of ribbons on the sleeves, giving you a gathered shoulder line, with ribbons that you can let loose or tie as you wish. The fit is also nice, I think. From narrower at the top, to a wider skirt, perfect for playing!

Ik maakte er twee. Laure wilde liefst een tuniek met korte mouwen, en koos voor de stof ‘Balloon Dream’ (het daarop volgende weekend ging de Meetjeslandse ballonmeeting door, en dan stijgen er in het beste geval 100 ballonnen op op zo’n 200 m van ons huis (!) Bij goed weer dus best spectaculair 🙂 ) die ik kocht via de webshop van naaiplezier.nl . Daar is deze Megan Blue Fabrics stof echter intussen niet meer verkrijgbaar. Wel nog hier te vinden.

I made two. Laure asked for a tunic with short sleeves, and chose the fabric ‘Balloon Dream’ (the following weekend the Meetjeslandse balloon meeting took place, and then at best 100 balloons would rise at about 200 m from our house ( !) When the weather is good, it’s quite spectacular :)) which I bought through the webshop of naaiplezier.nl. However, this Megan Blue Fabrics fabric is no longer available there. Still to be found here.

Hanne koos dan weer een andere stof met ballonnen erop van Little Darlings , en wilde graag een kleedje met korte mouwen. De stof is niet meer te vinden…

Hanne picked out another fabric with balloons from Little Darlings, and wanted a dress with short sleeves. The fabric is no longer available …

Doordat het weer tegenviel, leek het er even op dat er geen enkele ballon zou opstijgen dat weekend, maar op zondagavond hadden we dan toch geluk! Een twintigtal ballonnen, waaronder enkele ‘special shapes’, gingen dan toch nog de lucht in! Enter photoshoot 🙂

Because the weather was disappointing, it seemed that no balloon would take off that weekend, but on Sunday evening we were lucky! Some twenty balloons, including some ‘special shapes’, still went up in the air! Enter photoshoot 🙂

Het naaien van dit kleedje is eigenlijk vrij eenvoudig. Je naait de schoudernaad met de naaimachine en gebruikt de naadwaarde om tunnels te maken, waar je de linten doorheen steekt. Het moeilijkste aan dit kleedje is het maken van de linten, aangezien dat steeds wat ‘prutswerk’ is. Maar dit kan je vrij eenvoudig omzeilen door te werken met touw, biais, lint, …

Sewing this dress is actually fairly easy. You sew the shoulder seam with the sewing machine (not an overlock!) and use the seamallowance to make tunnels, through which you put the ribbons. The most difficult thing about this pattern is making the ribbons, since that is always a bit of ‘fiddling’. But you can easily get around this by working with rope, bias, ribbon, …

Wat mijn dochters en mezelf betreft opnieuw een heel leuk patroon van Bella Sunshine Designs, dat zeker de moeite waard is om uit te proberen!

As far as my daughters and myself are concerned, again a very nice pattern of Bella Sunshine Designs, which is definitely worth a try!

Dit is mijn affiliate link rechtstreeks naar de webshop van Bella Sunshine Designs: https://bellasunshinedesigns.com/?affiliates=Deborah

This is my Affiliate link straight to the webshop: https://bellasunshinedesigns.com/?affiliates=Deborah

Naaien·Sew·sewing

Litore

Sofilantjes, al sedert mijn beginjaren als naaister ÊÊn van mijn favorieten! Het Nivalis-jurkje was het eerste kleedje in tricot dat ik ooit naaide, en werd eerst door de oudste en nadien door de jongste gedragen tot het echt te klein was geworden…
Nadien volgden ook de Solis en Litore toen ze werden gereleased, en ook deze kleedjes waren telkens weer een schot in de roos, niet enkel om de mooie rugdetails, maar ook omwille van de cirkelrokken… Uren draaiplezier 🙂
Ik zag al vaker oproepen om deel te nemen aan testen voor nieuwe patronen van Sofilantjes, en tekende ook telkens in, maar tevergeefs… Toch waagde ik opnieuw mijn kans toen ik de oproep zag voor het testen van de Litore voor dames, en deze keer mocht ik wel deel uit maken van de testgroep!

Sofilantjes, one of my favorite compagnies since my early years as a seamstress! The Nivalis dress was the first dress in jersey that I ever sewed, and was first worn by the oldest and then by the youngest until it was really too small …
Afterwards the Solis and Litore also followed when they were released, and these dresses were always a hit, not only because of the beautiful back details, but also because of the circle skirts … Hours of twirling fun 🙂
I have often seen calls to participate in tests for new patterns of Sofilantjes, and I also repeatedly signed in, but in vain … Yet I again took my chance when I saw the call for testing the Litore for women, and this time I was allowed to be part of the test group!

Hieronder vind je drie versies met de nodige uitleg erbij, zodat je zicht hebt op wat je krijgt als je dit patroon aanschaft, maar ook een klein beetje op het testproces dat erachter schuilging. Een klein beetje, want ik maakte enkel deel uit van de laatste fase van de testing.

Below you will find three versions with the necessary explanation, so that you have insight into what you will get when you purchase this pattern, but also a little bit about the testing process behind it. A little bit, because I was only part of the final phase of the testing.

Ik kreeg de tuniek en maxi-versie met hoge taille (‘empire waist’) toegewezen.

I was assigned to test the empire waist, tunic and maxi-length.

Versie 1: de Litore tuniek

Version 1: the Litore tunic

Aangezien de maxi-versie best wel wat stof vraagt, startte ik met de tuniek-versie. In eerste instantie kregen we enkel de patroondelen van het bovenlijfje, en pas als iedereen het erover eens was dat dit goed zat, kregen we ook de patroondelen voor het rokdeel.
Er werd dus grondig nagegaan of het niet te strak of te los zat, mooi aansloot op de rug, de bandjes op de rug goed zijn van lengte, de armopening zodanig dat je BH niet zichtbaar is aan de zijkant, maar ook zodat de stof niet te hoog zit en gaat snijden in je oksel…
Daarnaast ging er ook veel aandacht naar het verschil tussen de hoge taille en de natuurlijke taille. Bij de hoge taille valt de taillenaad ongeveer drie vingers onder de borst.
Bij het rokdeel werd eveneens nagegaan of de lengte overeenkwam met de aangegeven verwachtingen. De tunieklengte moest bijvoorbeeld langer zijn dan een gewoon t-shirt, maar te kort om te kunnen dragen zonder een broek of legging eronder.

Since the maxi version requires quite some fabric, I started with the tunic version. At first we only got the pattern parts for the bodice, and only when everyone agreed that the fit was right, did we also get the pattern parts for the skirt part.
It was therefore thoroughly checked whether it was not too tight or too loose, fitted nicely on the back, the straps on the back are good in length, the arm opening such that your bra is not visible on the side, but also so that the fabric is not too high up and would cut into your armpit …
In addition, much attention was paid to the difference between the empire waist and the natural waist. At the empire waist, the waistline falls about three fingers under the chest.
For the skirt section it was also checked whether the length corresponded to the stated expectations. The tunic length, for example, had to be longer than a normal t-shirt, but too short to wear without trousers or leggings.

Voor mijn testversie van de tuniek, koos ik voor een stofje dat ik destijds aankocht op de webshop van Driessen. Bij deze versie zat het lijfje een tikkeltje te strak, omdat mijn stof eigenlijk slechts 30% rek had, terwijl dat beter iets meer had geweest. Het zat ook nog wat te hoog onder mijn arm. Dit werd dus nog bijgestuurd. Het rokdeel was hier ook nog iets te breed, en werd nadien dus wat minder breed gemaakt. Dat had vooral te maken met de stofbenodigdheden voor de maxi-jurk, waarover straks meer.

For my test version of the tunic, I chose a fabric that I bought at the time from the Driessen webshop. With this version the body was a bit too tight, because my fabric actually only had 30% elongation, while that should have been a bit more. It was also a bit too high under my arm. This was therefore adjusted. The skirt part was also a bit too wide here, and was therefore made less wide afterwards. This was mainly due to the fabric requirements for the maxi dress, about which more later.

Versie 2: de Maxi-jurk

Version 2: the Maxi dress

Voor de maxi-versie koos ik een stofje dat ik een tijdje terug kocht bij de webshop van ‘Made by Luka’. Deze webshop houdt ook nu en dan even halt met een pop-up bij me in de buurt, waar ik dus mijn oog liet vallen op een paars-roze lichte tricot, die prachtig drapeerd en doorhangt. Er zit ook wat zilveren glitter-accenten in, zodat het er allemaal heel feestelijk uitziet! Maar hoe ik mijn stof ook legde, ik kreeg de rok er niet uit. Niet enkel qua lengte kwam ik een tikkeltje te kort, vooral qua breedte leek er iets niet te kloppen… Ik probeerde heel wat andere stoffen uit, maar nooit slaagde ik erin om de breedte van het rokdeel eruit te halen. En ik bleek niet de enige. Anne Jacobs paste dit echter vliegensvlug aan, en maakte het rokdeel, vooral ook naar onder toe, een pak minder breed, zodat het mooi uit de stof gehaald kan worden.
Ik had echter geen geduld en kwam met een creatieve oplossing 🙂
Ik knipte onderaan een band van 20 cm uit de contrasterende stof waarin ik ook het lijfje maakte, en kon op die manier mijn maxi-jurk alvast in elkaar zetten.
In eerste instantie was die een tikkeltje te lang. Zelfs met schoenen met een hakje aan, kwam deze net tot op de grond, en raakte ik er bij het stappen soms wat in verstrikt.

For the maxi version I chose a fabric that I bought a while back at the ‘Made by Luka’ webshop. This webshop also stops occasionally with a pop-up in my area, where I dropped my eye on a purple-pink light jersey, which drapes and hangs beautifully. It also has some silver glitter accents, so it all looks very festive! But no matter how I laid my fabric, I couldn’t get the skirt out. Not only in terms of length was I a little too short, but in terms of width something seemed to be wrong … I tried out a lot of other fabrics, but I never managed to get the width of the skirt part out. And I turned out not to be the only one. Anne Jacobs, however, quickly adjusted this, and made the skirt part, especially downwards, less wide, so that it can be cut nicely from the fabric.
However, I had no patience and came up with a creative solution 🙂
At the bottom I cut a band of 20 cm from the contrasting fabric in which I also made the bodice, and in this way I could already assemble my maxi dress.
At first it was a bit too long. Even with shoes with a heel on, it just fell to the floor, and I sometimes got caught up in it when walking.

Dus kortte ik de jurk nog een tikkeltje in door de zoom (2,5 cm) nog een keertje om te slaan. Nu komt hij netjes boven de grond als ik geen schoenen aanheb, en raak ik er dus niet meer in verstrikt tijdens het stappen 🙂
Hij zit geweldig!

So I shortened the dress a little by turning the hem (2.5 cm) one more time. Now it comes up  from the ground nicely if I don’t have shoes on, so I don’t get caught up while walking 🙂
It’s so pleasant to wear!

Versie 3: het kleedje op knie-lengte

Version 3: the knee-length dress

Ik had ook nog twee leuke Megan Blue-tricots liggen, die ik dolgraag wilde verwerken voor een Litore. Initieel was het de bedoeling dat dit een maxi-jurk zou worden…
Ik knipte de stof en naaide alles aan elkaar, maar het was een heel gepuzzel. Mijn persoonlijke voorkeur gaat ernaar uit dat de licht-gekleurde stof of de kleinere prints bovenaan zitten, en donkere kleuren of grovere prints in het rokdeel. Maar dat lukte me niet met de beperkte voorraad die ik had. Dus zat het lichtere deel met de kleine print onderaan… Hoewel dit in mijn hoofd er ok uitzag vooraf, vond ik de stofcombinatie op die manier toch niet geslaagd eens ik het aanhad… Ik knipte het onderste deel er dus af, en hield zo een ‘gewoon’ kleedje over, qua lengte. Ik heb de zoom opnieuw omgevouwen, zodat het eigenlijk iets korter (2,5 cm) uitkomt dan de jurk door Anne is bedoeld. Had ik dit niet gedaan, dan kwam hij net boven de knie.
Ik ben er alvast wel blij mee! En het deel dat ik wegknipte? Die wordt binnenkort verwerkt in een Litore voor ÊÊn van mijn meisjes 🙂

I also had two nice Megan Blue tricots, which I wanted to process for a Litore. Initially it was intended that this would be a maxi dress …
I cut the fabric and sewed everything together, but it was quite a puzzle. My personal preference is that the light-colored fabric or the smaller prints are at the top, and darker colors or coarser prints in the skirt part. But I did not succeed with the limited supply that I had. So the lighter part with the small print was at the bottom … Although this looked ok in my head beforehand, I thought the fabric combination was not successful once I wore it … So I cut the lower part off, and kept a ‘normal’ dress, in terms of length. I have folded the hem over again, so that it actually comes out a little shorter (2.5 cm) than Anne intended the dress. If I had not done this, it would be just above the knee.
I’m happy with it! And the part that I chopped off? It will soon be processed in a Litore for one of my girls 🙂

Algemene info

Ziezo, dat zijn mijn naaisels die ik gedurende deze test maakte, maar zeker en vast volgen er nog Litore-kleedjes in de toekomst! Er zijn immers nog heel wat opties die ik graag wil uitproberen!
Tijdens het testen maakte ik telkens de versie met hoge taille, in maatje 40. Hierboven zie je de drie mogelijke lengtes voor het rokdeel. Maar er is ook een optie om vanuit je natuurlijke taille te vertrekken. Daarbij krijg je naast de mogelijkheid om, met aangepaste rokdelen voor deze versie, naast de tuniek, knie-lengte of maxi-lengte ook de mogelijkheid om met een hoog-laag-rok te gaan werken. Neem zeker even een kijkje naar deze versies ook, want ook deze zijn echt knap!
Uiteraard is het rugdetail met de bandjes dÊ eye-catcher van dit patroon. Maar doordat hij vanuit je hoge taille of natuurlijke taille vertrekt en naar onderen toe open waaiert, verdoezelt dit kleedje meteen ook bredere heupen, terwijl hij je taille gaat accentueren. Mooi toch?!
Hoe dan ook, ik ben fan!
En extra leuk is natuurlijk dat je ook de meisjesversie kan aanschaffen, zodat je heel toffe mommy-and-me-setjes kan gaan maken!

66671962_10157484732358118_2038478499013984256_o

De promoprijs voor de release loopt van 17 juli tot 21 juli. Gedurende die tijd is het kleedje verkrijgbaar voor â‚Ŧ6,50 exclusief tax (â‚Ŧ7,87 inclusief EU tax), en je hebt hiervoor geen code nodig. Nadien betaal je â‚Ŧ11 exclusief. Er zal ook een bundel verkrijgbaar zijn waarin zowel de meisjes als dames-versie zit, aan â‚Ŧ15,80 (â‚Ŧ19,12 inclusief tax)

Hopelijk beleef je er net zoveel plezier aan als ik!

Dit is mijn aff.link: https://www.sofilantjes.com/?affiliates=247

General info

See, those are the garments I made during this test, but surely Litore dresses will follow in the future! After all, there are still a lot of options that I would like to try!
During testing, I always made the empire-waisted version in size 40. Above you see the three possible lengths for the skirt part. But there is also an option to start from your natural waist. In addition to the adjusted skirt sections for this version, in tunic, knee length or maxi length, you will also have the option of working with a high-low skirt.
Be sure to take a look at these versions too, because these too are really handsome!

The back detail with the straps is of course the eye-catcher of this pattern. But because it starts from your high waist or natural waist and fans open towards the bottom, this dress also immediately conceals wider hips, while accentuating your waist. Nice isn’t it?!
Anyway, I am a fan!
And extra fun is of course that you can also purchase the girl’s version, so that you can make really cool mommy-and-me sets!

67064353_10157484733238118_1241654442315481088_n engels

The Litore release sale will run from July 17 08.00 CET through July 21 08.00 CET. The pattern is on sale for â‚Ŧ6,50 – ex taxes (â‚Ŧ7,87 incl EU taxes), no code needed. After the sale it will be â‚Ŧ11 not incl taxes. Bundles will be â‚Ŧ15,80 – ex taxes (â‚Ŧ19,12 incl EU taxes).

Hopefully you will enjoy it as much as I do!

This is my aff.link: https://www.sofilantjes.com/?affiliates=247

Naaien·SAL·Sew·sewing

Reverie SAL

Er stond heel wat naaiwerk op mijn to-do-lijstje, want ik werk momenteel aan twee tests, maar mijn schone zus drong aan… En ik liet me dus overhalen 🙂

There was a lot of sewing on my to-do list, because I am currently working on two tests, but my sister in law insisted … And so I let myself be persuaded 🙂

In de FB-groep “Naaien met pdf-patronen” loopt deze week de sew-a-long voor de Reverie Dress van Goober Pea Designs, met Claudia Broos-Paulie als gastvrouw. Goober Pea Designs kende ik al van de regenjasjes die ik voor mijn dametjes naaide vorig jaar, met het patroon van de Campbell Jacket & Vest. Dat patroon zal binnenkort ook opnieuw uit de kast worden gehaald, want uiteraard zijn ze stilaan uit die jasjes gegroeid… De ervaringen met hun patronen was dus al positief, en de foto’s van de Reverie Dress als teaser zagen er ook zo leuk uit… Dus ging ik overstag.
Hier kan je dag na dag volgen wat ik heb gedaan en wat er nog komen gaat.

In the FB group “Sewing with PDF patterns”, the sew-a-long for the Reverie Dress by Goober Pea Designs is running this week, with Claudia Broos-Paulie as hostess. I already knew Goober Pea Designs from the rain jackets that I sewed for my little ladies last year, with the pattern of the Campbell Jacket & Vest. That pattern will soon be taken out of the closet again, because of course they have gradually grown out of those jackets … So the experiences with their patterns were already positive, and the pictures of the Reverie Dress as a teaser also looked so nice. .. So I tacked.
Here you can follow day after day what I have done and what is to come.

DAG 1: Patroon printen, plakken, knippen en stof kiezen en wassen. (31-05-2019)
DAY 1: Print, paste, cut and choose fabric and wash pattern. (31-05-2019)

Ik kocht zowel de Reverie Dress als de Sadie Skirt, omdat je beiden kan gaan combineren en beiden bijgevolg ook met korting verkrijgbaar waren. De Reverie heeft een gerimpelde rok, maar de Sadie Skirt geeft je de mogelijkheid om met een cirkelrok te werken. Beiden komen aan bod in de sew-a-long. Dat leidde me meteen naar een dilemma: welk model ga ik maken? Draaikleedjes zijn natuurlijk helemaal in… Maar dat betekent wel extra printwerk Ên ik heb in tussentijd besloten om voor beide dochters wat te naaien… Uiteindelijk dan toch maar bij het originele patroon gebleven, maar wel met het idee om voor de rok te gaan voor een combinatie van de korte rok (net boven de knie) met de ‘tea’versie tot net onder de knie.
Als stoffen koos ik voor een kleurrijke Megan Blue stof met donkerblauwe achtergrond (wat minder snel vuil wordt). Hanne koos voor een uni-roze tricot om mee te combineren, Laure voor een warmgele unitricot. Allen gekocht in de webshop van Naaiplezier.nl.

I bought both the Reverie Dress and the Sadie Skirt, because you can combine both and therefore both were also available with a discount. The Reverie has a gathered skirt, but the Sadie Skirt gives you the opportunity to work with a circle skirt. Both are discussed in the sew-a-long. That immediately led me to a dilemma: which model will I make? Both my girls completely love twirly dresses … But that means extra printing and in the meantime I have decided to sew something for both daughters … Eventually I stayed with the original pattern, but with the idea to go for a combination of the short skirt (just above the knee) with the ‘tea’ version (just below the knee).
As fabrics I opted for a colorful Megan Blue fabric with a dark blue background (which is less likely to get dirty). Hanne chose a uni-pink jersey to combine with, Laure a warm yellow uni-jersey.

DAG 2: Stof knippen. (01-06-2019)
DAY 2: Cut fabric. (01-06-2019)

Ik knipte vandaag, zoals het hoort, de patroondelen voor de twee jurken die ik zal gaan maken. Ik voerde wel een kleine ‘hack’ op het patroon uit, want ik verknipte het achterpand. De bedoeling? De onderrok zal ik in de uni-stoffen gaan maken, en ik wou dus graag de heupband en de schouderbanden ook in die contrastkleuren. De schouderbanden zitten vast aan het achterpand, maar het hele achterlijf in 1 kleur vond ik dan weer saai en de overgang naar de rok dan nogal grof. Ik hou er ook niet zo van de je opzij dan vooraan en achteraan met dat contrast zit. Dus het achterpand knipte ik door. De bovenkant, met de schouderbanden, knipte ik uit de uni-stofjes, de onderkant uit de zelfde stof als het bovenste rokdeel.

Today I cut, as it should be, the pattern parts for the two dresses that I will make. I did a little ‘hack’ on the pattern, because I cut the back in two pieces. Intention? I will make the underskirt in the uni-fabrics, and so I wanted the hip band and shoulder straps also in those contrasting colors. The shoulder straps are attached to the backbodice, but I found the entire bodice in the back in 1 color boring and the transition to the skirt rather coarse. I also don’t like it when you see the contrast of the front and back on the side. So I cut the back in two pieces. The top, with the shoulder straps, I cut out of the plain fabrics, the bottom from the same fabric as the upper skirt part.

DAG 3: De tailleband aan het bovenlijf naaien of inhaaldag. (02-06-2019)
DAY 3: Sew the waistband to the upper bodice or catch-up day. (02-06-2019)

Vandaag liep ik wat vooruit, of ook weer niet…
Omdat ik ervoor koos om twee kleedjes te maken, naaide ik vandaag het ene bovenlijfje (dus meer dan wat eigenlijk hoefde), en morgen doe ik dan het andere (zoals het dus eigenlijk hoort).
Dat vind ik toch wel het fijne aan zo’n sew-a-long: je beslist helemaal zelf wat lukt en wat niet, en maakt al dan niet gebruik van de inhaaldagen. Het is ook ideaal om een volledig kledingstuk af te werken binnen een beperkte tijd, ook al ben je beperkt in tijd… Tijdens werkweken is er immers niet zo erg veel tijd om even te gaan zitten en iets te naaien. Maar hier en daar eens een kwartier of twintig minuten, dat lukt nog net 🙂

Today I was a little ahead, or not …
Because I chose to make two dresses, I sewed one bodice today (more than what was actually required), and tomorrow I will do the other (as it should be).
I think that’s the great thing about a sew-a-long: you decide for yourself what works and what doesn’t, and you make use of the catch-up days or not. It is also ideal to finish a complete piece of clothing within a limited time, even if you are limited in time … After all, during working weeks there is not that much time to sit down and sew something. But here and there for fifteen or twenty minutes, that’s possible 🙂

img_2970.jpg

DAG 4: Bovenlijfje afwerken (03-06-2019)
DAY 4: Finish bodice

DAG 5: Rok naaien (06-06-2019)
DAY 5: Sew skirt


DAG 6: Rok aan bovenlijf vastzetten (06-06-2019)
DAY 6: Secure skirt to bodice


DAG 7: Inhaaldag (07-06-2019)
DAY 7: Catch-up Day

Ik kan het bijna niet geloven dat het lukte! Ik naaide maar liefst twee kleedjes in een drukke werkweek en met nog twee patroontests op mijn programma… Nooit gedacht dat ik al die zaken kon combineren, maar hÊ, I did it! Ik kon wel niet helemaal het voorgestelde schema volgen, maar ben wel tijdig klaar!

I can’t believe I was able to do this within the deadline! I have sewn two Reverie-dresses during a crazy busy workweek with two pattern-tests on my schedule as well! Never thought I would make it and combine all those things, but hey, I did it! Wasn’t able to entirely follow the suggested timeline, but got it all ready in time for this SAL!

DAG 8: Aanfoto’s! (07-06-2019)
Day 8: Final Pictures!

Geen affiliate links in deze post!

No Affiliate links in this blogpost!

Naaien·Sew·sewing

Let’s play!

After sewing dresses, sweaters, skirts and t-shirts for my girls, it was about time to sew some leggings!
So when I came across a call for testers by MW patterns for leggings with a skirt option, I didn’t doubt for one second, and applied!

I made several versions, and I love each and every one of them!

Since my daughters both love wearing dresses and skirts and love to play, I am always looking for shorts to go underneath those dresses/skirts. That way they can play around as much as they want, without worrying if their underwear is showing 🙂
And this pattern is just great for that!

You have many options, but I started with the skirted version with shorts underneath, to go with the EAM Discoverer Tees I made a couple of weeks ago.
You’re supposed to make a casing at the waist and put elastic in, but I just folded the waistband and attached it to the skirt/shorts and it worked out just fine too!

Because the fit was a bit on the loose side for Hanne, I have put in a casing and elastic afterwards. I made the casing by basting about 1,5 cm under the fold. To put the elastic in, I made a small opening, put the elastic in, and closed it again. Now I can be sure it stays on like it should.

First time ever I made my daughters a complete outfit (not counting in dresses) and I am very happy with it!
And so are they!

After these skirted shorts, I just had to try the capri-leggings too!
I was so eager to make it, that on my try-out version I made a stupid mistake…
I only noticed afterwards, that I hadn’t cut the pieces mirrored, so I got stuck with two left pipes and not enough fabric to rectify it. Only when I noticed the wrinkling in the front, I figured out the mistake I had made…
But in the end, she’s wearing it as PJ-pants and she loves them, so…

For the pants-version, I followed the instructions and put in a casing and elastic, as they where meant to be. I love the high waist on these leggings. Because my kids haven’t got hips like their mom does, so they have a hard time keeping their pants up, and most of the time end up pulling them upwards all the time. With these high-waisted leggings, that’s no issue!

Of course I had to make another one, without the mistake I made before…
For my second capri-version, I also added the pockets that are included in the pattern.
I love how these turned out!
For this one, I used a Megan-Blue-Fabrics knit I found at “De Stoffenstraat” (http://www.destoffenstraat.com/drawing-tricot-jeans-marine-megan-blue)

The fit is great! I haven’t made any adjustments to the pattern. Since my girls are pretty thin, espacially Laure, I did make size 110 for my 7-year-old. Storebought-pants are usually size 122, because she has long legs, but I do have to look for pants with adjustable waists. These leggings are just below the knee. Maybe a tiny bit short for capri-leggings, but I don’t mind (neither does she).
I will be making more of these, and maybe will add a little bit of lenght.

This pattern is great for beginners, because you can start with the plain pocketless version, and when you get more confident about your sewing, you can add the pockets, or try the skirted version. The leggings come in three lenghts: short, capri and long.
It is an easy and quick sew, and it gives you the opportunity to make leggings that go with all those cute t-shirts and tunics you already made!
And as a surplus, you can use this pattern for sons as well as daughters.
Because of the high waist, it is also very handy for those tiny diaperbuts out there 🙂

Click this link and press the ‘send message’ button to get this pattern for free! Yes, FOR FREE!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=846283145566196&id=457636527764195