Naaien·Pinspiration·Sew·sewing·Tutorial

Winter Pinspiration

Joepie, het is weer ‘pinspiration’-tijd!
Blijft een leuke uitdaging, vind ik: op pinterest (of elders) op zoek gaan naar een kledingstuk dat je aanspreekt, en dit namaken. In mijn geval door gebruik te maken van een patroon van Ellie&Mac.
Soms is het voor de hand liggend, en maak ik het kledingstuk na door het bestaande patroon te knippen. Soms moet je een patroon ‘hacken’: je gaat dan aanpassingen doen om het patroon te kunnen gebruiken naar eigen inspiratie.

Yes, it’s pinspiration time again!
For me, this remains such a fun challenge: to look for something that appeals to you on pinterest (or elsewhere), and to imitate this. In my case by using an Ellie & Mac pattern.
Sometimes it’s obvious, and you copy the garment by cutting the existing pattern. Sometimes you have to ‘hack’ a pattern: you will then make adjustments to be able to use the pattern to your own inspiration.

Ik koos deze keer een afbeelding van een kledingstuk waarbij ik meteen aan de ‘to the point dress’ moest denken. Bij mijn inspiratie-foto is de band onderaan echter asymmetrisch, en is er een kraag aanwezig. Dus kon ik wel vertrekken van het bestaande patroon, maar was een ‘hack’ noodzakelijk.

This time I chose an image of a piece of clothing where I immediately thought of the ‘to the point dress’. In my inspiration photo, however, the band at the bottom is asymmetrical, and there is a collar present. So I could start from the existing pattern, but a ‘hack’ was necessary.

Ik laat jullie even meekijken hoe ik het heb aangepakt!

Let me share with you how I tried to hack the pattern to achieve the desired look.

Het patroon aanpassen: aan de slag met patroonpapier!
Adjusting the pattern: get started with pattern paper!

Ik nam eerst het rokdeel over op patroonpapier, en hertekende daarbij de rand onderaan, zodat deze asymmetrisch werd.

I first copied the skirt part on pattern paper, redesigning the border at the bottom so that it became asymmetrical.

Voor de kraag tekende ik een rechthoek, waarbij de lengte ongeveer 12 à 13 cm langer was dan de lengte van de neklijn.

I drew a rectangle for the collar, the length of which was 5 inches longer than the length of the neckline.

Stof knippen
Cutting the fabrics

Door mijn nieuwe patroondelen om te vouwen, knipte ik alle delen uit. De patroondelen voor het lijfje (met rokdeel) knipte ik gespiegeld.

By folding over my new pattern parts, I cut out all the parts. I cut the pattern parts for the bodice (with skirt part) mirrored.

Voor het creëren van de kraag verknipte ik mijn patroondeel om te kunnen colourblocken (zie versie 1). Dan verkrijg je vier delen, die je afwisselend (een korter deel, gevolgd door een langer en zo tot een cirkel) aan elkaar gaat zetten. Bij mijn tweede versie knipte ik de kraag uit 1 stof, en had ik dus slechts twee delen die ik aan elkaar zette. (zie versie 2)

To create the collar I cut up my pattern part to be able to color block (see version 1). Then you get four parts, which you will alternate (a shorter part, followed by a longer and so to a circle) put together. In my second version I cut the collar from 1 fabric, so I only had two parts that I had to attatch. (see version 2)

Hieronder even alle onderdelen.

These were all the parts when everything had been cut out.

img_9922.jpg

Naaien
Sewing

Ik begon met het kraagdeel. Ik zette alle delen aan elkaar (stof met de rechte kant tegen elkaar) aan de korte zijdes, en wisselde een korter deel telkens af met aan langer, tot ik een doorlopende band had.
Dan naaide ik aan een kant over de lange zijde heen. De stof ligt hierbij nog steeds met de rechte kanten op elkaar. Bij de versie met colour block vouwde ik het korte deel doormidden. Aan beide kanten van het langere deel, zie je dus de helft van het kortere deel liggen.
Je draait nu de kraag naar buiten, zodat de goede kant van de stof zichtbaar is. Ik topstitchte de naden voor een nettere afwerking.

I started by sewing the collar. You first sew the parts together along the short sides. When colorblocking, you alternate. When all the short sides are sewn together (with the fabrics laying with the right sides together), you get a continuous circle.
Then I sewed over the long side on one side. The fabric still lies with right sides together. For the color block version, I folded the short part in half widthwise. So you see half of the shorter part on both sides of the longer part.
You now turn the cowl-piece inside out, with the right sides on the outside, and topstitch.

Hierna naaide ik eerst de randen aan het rokdeel van voor- en achterpand. Dat is even opletten dat je het juiste deel neemt, maar het naaien zelf is eenvoudiger dan bij het originele patroon, omdat je geen ‘v’ hoeft te naaien!

After this I first sewed the edges on the skirt part of the front and backpanel. You need to be careful to you take the correct part, but the sewing itself is easier than with the original pattern, because you do not have to sew a “v”!

img_9931.jpg

Vervolgens naai je de schoudernaden, zet je de mouwen in en sluit je de zijnaden, zoals je in de handleiding bij het patroon kan volgen.

Next, sew the shoulder seams, insert the sleeves and close the side seams, as you can follow in the manual that comes with the pattern.

Ten slotte nog het kraagdeel. Ik zocht eerst het midden van de lange, nog open, zijde en stak er een naald om het midden te markeren.
Mijn kledingstuk lag met de rechte kanten naar binnen toe. Het kraagdeel liet ik als het ware in het kleedje zakken, waarbij de gesloten kant naar onder ligt en dus in het kleedje verdwijnt.
Nu legde ik de kraag tegen de neklijn, zodat de lange open zijde samen gaat vallen met de neklijn. Ik werkte vanuit het midden van het kraagdeel naar de zijkanten toe.
Het midden van het kraagdeel liet ik samenvallen met de schoudernaad. Ik speldde dan eerst de ene zijde, aan de linkerkant, en vervolgens de rechterzijde. Dit alles zonder het kraagdeel op te rekken. De uiteindes van het kraagdeel zullen mekaar automatisch overlappen. Eens alles gespeld was, zette ik het kraagdeel vast met de overlockmachine.

Finally, the collar part. First I searched for the center of the long, still open, side and used a needle to mark the center.
My dress lay with the straight sides inwards. As it were, I lowered the collar part into the dress, with the closed side lying down and disappearing into the dress.
Now I matched the collars open side with the neckline. I worked towards the sides from the middle of the collar part.
I let the middle of the collar part coincide with the shoulder seam on the right. I first pinned one side, to the left, and then to the right. All this without stretching the collar part. The ends of the collar part will automatically overlap. Once everything was pinned, I secured the collar part to the neckline with my overlock machine.

Enkel nog zomen, en dan: klaar!

Only hems, and then: done!

Dit was mijn testversie. Voor de pinspiration-uitdaging maakte ik nog een tweede, langere versie (versie 1 was mini-dress-lengte, en viel wat kort uit naar mijn zin).

This was my try-out-version. For my pinspiration challenge, I made a second one. That one has a uni-coloured collar and is dress length, instead of tunic length.

Versie 1 / Version 1

STOF/FABRICS:
Lots of Dots Collectie Lycklig, webshop droomstoffen.nl:
Stippen, blauw op zwart/ Dots, blue on black: https://webshop.droomstoffen.nl/product/lots-of-dots-zwarte-stippen-op-blauwe-achtergrond-lycklig-french-terry/
Paneel, bladeren/ Panel, leaves: https://webshop.droomstoffen.nl/product/lots-of-dots-bladeren-blauwtinten-lycklig-french-terry/

En dan de uiteindelijke ‘pinspiration’ versie / My second version for the pinspiration challenge

STOF/FABRICS

http://destoffengalerij.be/leafs

Zelf een poging wagen? Hier is mijn affiliate link naar het patroon:
https://www.ellieandmac.com/collections/juniors-womens-patterns/products/womens-to-the-point-tunic-dress-pattern?aff=464

If you want to give this one a shot yourself, here’s my affiliate link for this pattern: https://www.ellieandmac.com/collections/juniors-womens-patterns/products/womens-to-the-point-tunic-dress-pattern?aff=464

 

Naaien·Sew·sewing

The collared shirt and dress

Al jaren ben ik jaloers wanneer ik naaisters rondom mij hemdjes zie naaien. Om de één of andere reden durfde ik het nooit goed om eraan te beginnen. Het knopenpad, de kraag, … het schrok me toch steeds een beetje af. Tot nu!
Ik testte mee aan het nieuwe patroon van Winter Wear Designs: the collared shirt and dress. En ik ben zo blij dat ik eindelijk die stap durfde zetten! Helemaal verliefd op deze jurkjes, en ook mijn oudste dochter ‘bestelde’ er meteen eentje!
Ik dacht eerst dat het misschien wat ‘stijf’ zou zijn voor mijn speelse dochter, maar dat bleek een fout idee van mij!

I have been jealous for years when I see seamstresses sewing shirts around me. For some reason I never dared to start. The buttonpad, the collar, … it always frightened me a bit. Until now!
I tested the new pattern of Winter Wear Designs: the collared shirt and dress. And I am so happy that I finally dared to take that step! Totally in love with these dresses, and my oldest daughter ‘ordered’ one right away too!
At first I thought it might be a bit ‘stiff’ for my playful daughter, but that turned out to be a wrong idea of mine!

69836576_10220816550623522_4926429566999724032_n

Mijn eerste versie maakte ik in een jeansblauw, soepel katoentje, geen idee meer waar ik het vandaan heb gehaald. Met behulp van de duidelijke handleiding was het eigenlijk simpel… Waar heb ik toch al die tijd schrik voor gehad?
Het resultaat is ook echt wel af. Niemand die zal denken dat dit een zelf gemaakt jurkje is.
Dit is de versie met mouwen tot de elleboog en een traditionele kraag. Je kan er ook voor kiezen om een ‘mandarin collar’ te maken, dan gebruik je enkel het opstaande deeltje, en niet de kraag. Ik maakte het zonder elastiek in de taille. Die optie heb je wel in het patroon. Ik vind het echter wel leuk de vrijheid te hebben: wanneer ze gewoon naar school gaat, of gaat spelen, dan is die ‘ruimte’ wel fijn. Maar wil ik het toch wat ‘gekleder’, dan werk ik het af met een riem. De testversie leverde ook meteen een draagbaar kleedje op, hoe leuk is dat! Dit is maatje 5 jaar, maar verlengd tot maat 6 jaar.

I made my first version in a jeansblue, supple cotton, no idea where I got it from. With the help of the clear manual it was actually simple … What have I been scared of all this time?
The result is really awesome. Nobody will think that this is a self-made dress.
This is the version with sleeves up to the elbow and a traditional collar. You can also choose to make a ‘mandarin collar’, then you only use the collar stand, and not the collar. I made it without elastic at the waist. You do have that option in the pattern. I do, however, like to have the freedom: if she just goes to school or plays, then that ‘extra space’ is nice. But if I want it to be a bit ‘dressier’, then I finish it with a belt. The test version also immediately produced a wearable dress, how nice is that! This is size 5 years, but extended to size 6 years.

In de handleiding van het patroon zitten, naast duidelijke tekst en tekeningen én foto’s ook video’s verwerkt, zodat je echt telkens weer een stapje verder kan gaan. Zo bleef ik voor mijn kleedjes nog weg van mouwboorden met split, maar je hebt dus wel die optie!
Ook opties zijn een lusje in de halslijn binnenin, opgestikte zakken én het mooie is ook dat dit patroon voor zowel meisjes als jongens gemaakt is. Voor jongenshemden zit er een aangepast patroondeel in dat de schouderlijn van jongens volgt. Voor mijn finale versie koos ik de paneelstof ‘Fox Woods’ in katoen van Michael Miller. Die lag al jaren in mijn voorraad… Deze keer met 1 opgestikt borstzakje en korte mouw, maar verder met dezelfde opties als mijn testkleedje.
Wij zijn grote fan!

In addition to clear text and drawings and photos, the manual of the pattern also contains videos, so that you can always go one step further. This time I stayed away from sleeves with buttoned cuffs for my dresses, but the option is included in the pattern!
Options are also a loop in the neckline inside, stitched-on pockets and the great thing is that this pattern is made for both girls and boys. For boys ‘shirts there is an adjusted pattern piece (the back yoke) that follows the boys’ shoulder line. For my final version I chose the ‘Fox Woods’ panel fabric in cotton by Michael Miller. It had been in my stock for years … This time with 1 stitched-on breast pocket and short sleeves, but otherwise with the same options as my test dress.
We are a big fan!

Het patroon is nu beschikbaar en vind je hier: https://www.winterweardesigns.com/products/kids-collared-shirt-for-boys-and-girls-size-9m-16?aff=203 (affiliate link)

The pattern is now available en can be found here: https://www.winterweardesigns.com/products/kids-collared-shirt-for-boys-and-girls-size-9m-16?aff=203 (affiliate link)

Hou mijn blog in de gaten, ik maakte ook de damesversie! Blog verschijnt eerstdaags.

Keep an eye on my blog, because I have also made the version for women! My blogpost about it will go online in the upcoming days.

Naaien·Sew·sewing

Penelope Panties

Eens iets helemaal anders, en geen aan-foto’s deze keer 🙂

Ik maakte het gloednieuwe patroon van Annelaine Patterns, de Penelope Panties.

Something completely different, and no on-photos this time 🙂
I made the brand new pattern from Annelaine Patterns, the Penelope Panties.

Als je veel naait, heb je ook heel wat stofrestjes… Dit patroon zorgt ervoor dat ook die restjes nog kunnen dienen! Op de foto de gewone versie, maar je kan ook de colorblocked versie naaien, om zelfs nog kleinere restjes te verwerken!

If you sew a lot, you also have a lot of fabric scraps … This pattern ensures that those scraps can still serve! On the photo the normal version, but you can also sew the colorblocked version, to process even smaller scraps!

Niet echt moeilijk, de grootste uitdaging zit hem in het aanzetten van de elastiekbanden. Maar je kan ook kiezen voor banden, iets eenvoudiger. Dan gebruik je gewoon hetzelfde principe als bij het aanzetten van een nekboord.

Not really difficult, the biggest challenge lies in sewing on the elastic bands. But you can also opt for bands, something easier. Then you just use the same principle as when putting on a neckband.

Het patroon is nog kort verkrijgbaar aan halve prijs of gratis wanneer je een ander patroon aankoopt en de code FREEPANTIES ingeeft.

Dit is mijn af.link: http://www.annelaine.com?aff=166

The pattern is still available for a short price at half price or free if you purchase another pattern and enter the code FREEPANTIES.

This is my af.link: http://www.annelaine.com?aff=166
Naaien·Pinspiration·Sew·sewing

Fall-pinspiration

Zoals jullie intussen wel bekend is, hou ik wel van een uitdaging, en dan komen de ‘pinspiration’-events van Ellie&Mac als geroepen! Deze keer nam ik deel aan de herfstversie.

As always, I love a good challenge, and that is exactly what realising a pinspired look is to me! This time, I took part in the ‘fall-pinspiration’-event Ellie&Mac is running. 

69872005_3161660190541108_3593594004077281280_n

Ellie&Mac bouwde intussen een ruim assortiment aan pdf-naaipatronen uit. De uitdaging gaat als volgt: laat je inspireren door een pin (op Pinterest, of een screenshot van een kledingstuk dat je zag in een webshop) en tracht dit zo goed mogelijk na te maken door gebruik te maken van één of meerdere Ellie&Mac-patronen.
Er worden voortdurend nieuwe patronen uitgebracht, en deze zijn steeds ‘on-trend’. Eigenlijk is er zelfs bijna geen uitdaging meer aan, zo uitgebreid en goed zijn de patronen van Ellie&Mac!

Ellie & Mac has since developed a wide range of PDF sewing patterns. The challenge is as follows: be inspired by a pin (on Pinterest, or a screenshot of a piece of clothing that you saw in a webshop) and try to replicate this as well as possible by using one or more Ellie & Mac patterns.
New patterns are constantly being released, and these are always ‘on-trend’. Actually there is almost no challenge anymore, the patterns of Ellie & Mac are so extensive and good!

Dit was mijn ‘pinspiration’:

This was my ‘pinspiration’:

70168519_1631434203653631_8717009196681265152_n

Ik koos het patroon van de Favorite Sweater van Ellie&Mac om deze look na te bootsen. Een look waar ik wel van hou: jeans + sweater.
Ik hoefde geen hacks toe te passen, drukte gewoon de laag van S en M af (dit pdf-patroon is gelaagd, zodat je enkel de maat afdrukt die jij nodig hebt) en ging aan de slag. De mogelijkheid om lagen af te drukken is ideaal, omdat het op die manier heel eenvoudig is om het patroon helemaal naar je hand te zetten en aan te passen aan je eigen lichaam. Ik pas immers steevast aan naar M ter hoogte van de heupen. De rest van het kledingstuk is een S. Voor alle zekerheid toch maar even een testversie gemaakt, in afwachting van de stof die ik bestelde bij dresowka.pl 🙂

I chose the pattern of the Favorite Sweater from Ellie & Mac to imitate this look. A look I love: jeans + sweater.
I didn’t have to do any hacks, just printed the layer of S and M (this pdf pattern is layered, so you only print the size you need) and I got to work. The ability to print layers is ideal, because it makes it very easy to adjust the pattern to your own body. After all, I always adjust to M at the height of the hips. The rest of the garment is an S. Just to be sure I made a test version, while waiting for the fabric I ordered from dresowka.pl 🙂

De mouwboord leek me te lang, dus knipte ik slechts de helft. Maar dan komt hij dus, zoals je ziet, te kort uit. Goed dat ik eerst een testversie maakte… Niettemin een zeer draagbaar teststuk!

The sleeve collar seemed too long to me, so I cut only half. But then, as you can see, the sleeve is too short. Good that I first made a test version … Nevertheless, a very wearable test piece!

Deborah-0063

En ten slotte werd dit mijn ‘finale’ trui. Ik ben best tevreden! Vinden jullie mijn opzet geslaagd?

And finally this became my ‘final’ sweater. I’m quite satisfied! Do you find my setup successful?

img_7844

Tijdens de maand september is het BOGO-maand bij Ellie&Mac, Buy One Get One! Je kan nu dus voordelig shoppen door meerdere patronen aan je winkelwagen toe te voegen. Interesse in de Favorite Sweater? Even door klikken op mijn aff.link, en voeg een tweede patroon toe, want dat krijg je er gewoon bij!

http://ellieandmac.com?aff=464

During the month of September it is BOGO month at Ellie & Mac, Buy One Get One! You can now shop advantageously by adding multiple patterns to your shopping cart. Interested in the Favorite Sweater? Don’t hesitate and click my aff.link! Don’t forget to add a second pattern, because you just get it for free!

http://ellieandmac.com?aff=464

 

Naaien·Sew·sewing

The sound of music

Deze zomer reisden we naar Oostenrijk. Ik kon het dus niet laten om opnieuw hierbij passende kleedjes te naaien… Als ik Oostenrijk hoor, denk ik immers meteen aan Dirndl-jurkjes. Eerder strakke stofjes, een vierkante neklijn, een volle A-lijnrok en een schortje.

This summer we traveled to Austria. So I could not resist sewing dresses accordingly … When I hear Austria, I immediately think of Dirndl dresses. Rather sleek fabrics, a square neckline, a full A-line skirt and an apron.

Ik ging eerst aan de slag voor de jongste, en koos voor het patroon van de Siena-jurk van Little Lizard King. Deze heeft immers een vierkante neklijn, maar wel met de mogelijkheid om er via ruches vertrekkend van de taille over de schouderlijn een speels element in te steken. Ik koos voor linten die strikken op de rug en vertrekken in de taille. Naderhand zou ik wellicht kiezen om het lint te laten vertrekken vanaf het voorpand, om zo visueel nog meer het effect van de schort te kunnen creëren. Nu is dit een klein beetje onderbroken door het zijpand vooraan. Geen erg, maar de perfectioniste in mij houdt dit dus in gedachten als ik het patroon nogmaals voor deze stijl zou aanwenden…
De schort zelf maakte ik door het voorpand van het rokdeel in de contrasterende stof te knippen waarin ik ook de linten maakte, maar dit deel iets meer te fronsen. Het middenvoorpand is ook in deze contrasterende stof gemaakt.

I started with a dress for the youngest, and opted for the pattern of the Siena dress by Little Lizard King. This dress has a square neckline, but with the possibility to insert a playful element through ruffles starting from the waist over the shoulder line. I chose ribbons that tie at the back and start from the waist. Afterwards, I might choose to let the ribbon start from the front middle panel, so that I can visually create the effect of the apron. Now this is slightly interrupted by the side front panel at the front. Not a problem, but the perfectionist in me keeps this in mind if I would use the pattern for this style again …
I made the apron itself by cutting the front part of the skirt part into the contrasting fabric in which I also made the ribbons, but gathering this part a bit more. The center front panel is also made in this contrasting fabric.

Dit patroon biedt nog heel wat meer mogelijkheden, en zal ik in de toekomst wellicht nog wel vaker maken. Deze keer kostte het me behoorlijk wat tijd om het te maken, mede door het vele rimpelwerk. Op zich is het niet echt moeilijk te maken, maar door tijdsnood en een te drukke agenda was ik genoodzaakt dit kleedje verspreid over meerdere dagen te maken, waardoor het nog tijdsintensiever leek…

This pattern offers a lot more possibilities, and I will probably make it again in the future. This time it took me quite some time to make it, partly due to the gathering. In itself it is not really difficult to make, but due to time constraints and a too busy schedule I was forced to make this dress spread over several days, making it seem even more time-consuming …

De stof kocht ik bij TextilGeiger in Lienz (Oostenrijk) tijdens onze reis vorige zomer.

I bought the fabric at TextilGeiger in Lienz (Austria) during our trip last summer.

Voor mijn oudste dochter had ik geen tijd meer om dezelfde jurk nogmaals te maken. De stofjes lagen nochtans klaar… Ik viel dus terug op een kleedje dat ik onlangs maakte, en eigenlijk ook voldoet aan de kenmerken van de stijl die ik voor ogen had: de Oaklyn van Violette Field Threads. Die maakte ik een tijdje terug tijdens de SAL, en ging nu dus gewoon mee de koffer in. Met een voerschotje van de stof van het kleedje van de jongste maakte ik, volgens eigen patroon, een schortje. Dat zat heel snel in elkaar. Hierdoor matchten mijn twee dochters ook mooi bij elkaar, terwijl ze toch elk een ander kleedje droegen.

For my oldest daughter I didn’t have time to make the same dress again. The fabrics were however laying there, ready, picked out by my daughter and the pattern taped …
So I fell back on a dress I made recently, and actually also meets the characteristics of the style I had in mind: the Oaklyn from Violet Field Threads. I made it a while back during the SAL, and so we just had to pack it, ready to go. I made an apron, using my own drafted pattern, using the same fabric I made the dress of the youngest in. That was very quickly put together. As a result, my two daughters also matched nicely together, while they each wore a different dress.

Het leverde alvast mooie plaatjes op in de bergen, met een hoog ‘the sound of music-gehalte’, naast de vele complimentjes die ik er kreeg. Blije dochters, blije mama 🙂

It did produce beautiful pictures in the mountains, could have been a scene in “the sound of music”, in addition to the many compliments I received. Happy daughters, happy mom 🙂

Er werden in Oostenrijk nog wel meer kledingstukken gedragen die ik maakte… 🙂

Several more me-made garments came along to Austria… 🙂

Zoals de Discoverer Tee en de School Cool Dress van Ellie&Mac. En de Boo!Designs Donut Skirt.

Such as the Discoverer Tee and the School Cool Dress from Ellie & Mac. And the Boo! Designs Donut Skirt.

Maar ook de Hazel Tunic and Dress van Bella Sunshine Designs kwam vaak uit de kast.

But also the Hazel Tunic and Dress by Bella Sunshine Designs was regularly worn.

En ook de regenjasjes uit softshell kwamen van pas! Het patroon dit ik hiervoor gebruikte was de Campbell Jacket van Goober Pea Designs. Die maakte ik al vorig jaar, maar ze passen nog net!

And the rain jackets from softshell also came in handy! The pattern I used for this was the Campbell Jacket from Goober Pea Designs. These I already made last year, but they still fit!

Ook de Paris Days Dress van Rebecca Page, de Haven Crop Top and Dress van Petite Stitchery en verschillende versies van de gehackte Be Bold van Ellie&Mac verschenen ten tonele, evenals de Double Down Day Dress van Little Ragamuffin. Maar ik liep natuurlijk niet non-stop met mijn camera rond… Geen foto’s hiervan dus.

The Paris Days Dress by Rebecca Page, the Haven Crop Top and Dress by Petite Stitchery and various versions of the hacked Be Bold by Ellie & Mac also appeared on the scene, as well as the Double Down Day Dress by Little Ragamuffin. But of course I didn’t walk around non-stop with my camera … So no pictures of these, or at least no good ones.

En dan nu beginnen aan kledingstukken voor komende herfst en winter! Met een hoofd vol ideeën en veel zin om eraan te beginnen. Maar eerst starten met school morgen, dat wordt toch even wennen 🙂

And now to start on garments for the coming fall and winter! With a head full of ideas and a lot of enthusiasm to get started. But first start school tomorrow, that will take some getting used to morning and evening rushes 🙂

 

Naaien·Sew·sewing

Selfish Sewing: part 3

Ik was al lang opzoek naar een zomerse badjas. Eentje waarin ik me kan hullen, zonder het te warm te krijgen. Gewoon omdat ik het fijn vind om iets aan te hebben. En toen kwam ik het patroon van de Grab ’n Go van Rad Patterns tegen, dat (tijdelijk?) gratis beschikbaar was. Een heel basic patroon, net wat ik nodig had. Ik koos voor een heel luchtig mesh-stofje dat ik kocht via de webshop van Stoffen.net. Deze stof is intussen wel uitverkocht.

I was looking for a summer bathrobe for a long time. One in which I can wrap myself, without it being to warm. Just because I like wearing something. And then I came across the pattern of the Grab ’n Go from Rad Patterns, which was (temporarily?) available for free. A very basic pattern, just what I needed. I chose a very light mesh fabric that I bought through the Stoffen.net webshop. This fabric has since sold out.

Dit is zeker en vast één van mijn snelste naaisels ooit, van knippen tot klaar in minder dan een half uur! En dat ondanks de stof waarmee ik werkte, die toch niet zo evident is. Maar het houdt letterlijk niet meer in dan de voorpanden aan het achterpand zetten bij de schoudernaad, de mouwen inzetten en vervolgens de zijnaden dicht naaien. Ik deed dit alles met mijn overlock. Ik lockte zowel de mouwzoom als alle andere randen, en nogmaals omzomen vond ik in dit geval overbodig. Het zou wellicht eerder tegen- dan meegewerkt hebben door de aard van de stof en uiteindelijk zou je nauwelijks het verschil merken. Ik maakte maatje S.

This is certainly one of my fastest sews ever, from cutting to ready in less than half an hour! And that despite the material I worked with, which is not that obvious. But it literally means no more than matching the front pieces to the back at the shoulder seam, inserting the sleeves and then stitching the side seams shut. I did all this with my overlock. I locked both the sleeve hem and all other edges, and didn’t think hemming was necessary in this case. It would perhaps have been more likely to have worked against me because of the nature of the material and in the end you would hardly notice the difference. I made size S.

Onlangs kocht ik in “De Stoffenknop” te Merelbeke een overschotje ‘pearl blue’. Net genoeg om een losse top met spaghetti-bandjes uit te krijgen. Als patroon gebruikte ik het damespatroon van de Sorrento jurk van Little Lizard King. Ik gebruikte echter enkel de patroondelen voor het bovenlijf, die ik verlengde zodat het net tot op mijn heupen valt. 

Recently I bought a left-over piece of ‘pearl blue’ in “De Stoffenknop” in Merelbeke. Just enough to create a loose top with spaghetti straps. As a pattern I used the women’s pattern of the Sorrento dress by Little Lizard King. However, I only used the pattern parts for the upper body, which I extended so that it just falls to my hips.

Zo creëerde ik een heerlijk luchtig topje, ideaal voor warme dagen, en leuk te combineren met een jeansbroek of rok.

This way I created a wonderfully airy top, ideal for warm days, and nice to combine with jeans or a skirt.

Deze blogpost bevat geen aff.links.

This post contains no affiliate links.

 

Naaien·Sew·sewing

Selfish sewing: part 2

Op mijn als-ik-eens-tijd-heb-wil-ik-dit-patroon-wel-eens-naaien-lijstje stond ook al enige tijd de Paris Day Dress van Rebecca Page Patterns.
Dit jurkje leek me heel erg passend bij Hanne. En zij vroeg me al enige tijd om een kleedje dat eens wat langer valt. Ik vermoedde dat dit kleedje ook een leuke ‘twirl’factor had, en dus ging ik ermee aan de slag tijdens mijn, door mezelf uitgeroepen, ‘selfish-sewing’-maand.

I’ve had the Paris Day Dress by Rebecca Page Patterns on my if-I-find-the-time-I-want-to-sew-this-pattern-list for some time.
This dress seemed very appropriate to Hanne. And she had been asking me for some time for a dress that would fall longer, but not like a maxi-dress. I suspected that this dress also had a nice “twirl” factor, so I started working on it during my self-named “selfish-sewing” month.

Ik koos voor een overschot stof die ik onlangs gebruikte om mijn Summer pinspiration met een patroon van Ellie&Mac te realiseren, een prachtige zalmroze lycra. Dat kleur vind ik telkens weer zo mooi staan bij Hanne met haar wit-blonde lokken…

I chose a surplus of fabric that I recently used to create my Summer pinspiration with an Ellie & Mac pattern, a beautiful salmon pink lycra. I always find that color matches so beautiful with Hanne’s white-blonde hair locks …

En het resultaat was precies zoals ik het voor ogen had! Wat was het lang geleden dat ik eens een kledingstuk naaide in een uni-kleurige stof! Daardoor komt het patroon helemaal tot zijn recht. De twirlfactor is inderdaad prachtig en de kleur staat haar zo mooi… Sinds hij af is, droeg ze hem bijna continu. Van de wasmachine terug naar haar.
De lycra zorgt ervoor dat het jurkje ook mooi doorvalt.

The result was exactly as I had it in mind! It was far too long ago, sewing a piece of clothing in a uni-colored fabric! By working in one color, the beauty of this pattern is fully reflected. The twirl factor is indeed beautiful and the color looks so beautiful on her … Ever since it’s finished, she has been wearing it almost continuously. From the washing machine back to her.
The lycra ensures that the dress drapes so nicely, without pulling it down to much.

Wel kwam er heel wat rimpelwerk bij kijken, en moest ik de onderste laag uit drie delen knippen in plaats van twee omdat ik met een restje stof werkte. Maar als ik zie hoe ze nu met veel plezier haar kleedje draagt, was het me dat rimpelwerkje wel helemaal waard!

A lot of gathering was involved, however, and I had to cut the bottom layer out of three parts instead of two because I worked with a left-over piece of fabric. But when I see how she now happily wears her dress, it was completely worth it to me!

Dit kleedje heeft nog heel wat andere opties:
– het rokdeel kan je in 1 deel maken en aanrimpelen, of in drie aangerimpelde lagen. Ik koos voor het laatste. Het kleedje valt net onder de knie.
– je hebt de keuze uit twee neklijnen: boothals of ronde halslijn. Ik koos voor ronde hals.
– Je kan kiezen voor normaal ingezette mouwen of pofmouwen in verschillende lengtes van kort over drie-kwart naar lang of kapmouwtjes. Ik koos hier voor kapmouwtjes.
– het patroon is bedoeld voor rekbare stoffen.
– Een handleiding met stap-voor-stap-instructies zit bij het patroon.
– het patroon gaat van pasgeborene tot 12 jaar.

Goed nieuws: er is ook een damesversie beschikbaar, voor wie houdt van mommy-and-me-outfits!

This dress has several options:

  • A gathered dress that is easy to sew and even easier to wear
  • Casual and comfortable
  • Sits just below knee length
  • Skirt options include a single full tier or three gathered tiers (I chose the second option with three tiers)
  • Boat or scoop neck (I went with the scoop neckline)
  • Plain or puff, cap, short, three-quarter, or long sleeves (Mine is the cap-sleeved option)
  • Suitable for knit fabrics
  • Perfect for beginner sewistas
  • Pattern pieces and full tutorials with step-by-step instructions
  • Children’s sizes newborn to 12 years

And the good news is: there’s also a version for adults, so perfect if you like mommy-and-me-outfits!

line-drawing-paris-day-dress3_1000px-600x254

Ik ben er vrij zeker van dat er nog zullen volgen!
Indien je zelf even een kijkje wil nemen en een kansje wil wagen, dan kan je het patroon hier vinden, via mijn affiliate link.

I think it’s safe to say more of these will follow!
If you want to take a look yourself and take a chance on making one of your own, you can find the pattern here, via my affiliate link.