Naaien·Sew·sewing

Ready to party!

Ik maakte onlangs de Play Date Jurk van Ellie&Mac, met de kerstperiode en bijhorende feestjes in gedachten. Dit patroon zat al zo lang in mijn mapje met Ellie&Mac patronen, maar ik kwam er nog nooit eerder aan toe om het te gaan maken…
De naam laat vermoeden dat dit een alledaags kleedje is om in te spelen. Dit is inderdaad een zeer draagbaar kleedje, maar persoonlijk vind ik dit patroon vooral ook zeer geschikt voor feestelijke kleedjes. Veel hangt natuurlijk af van de stof die je kiest.

I recently made the Play Date Dress by Ellie & Mac, with the Christmas period and accompanying parties in mind. This pattern has been in my folder with Ellie & Mac patterns for so long, but I have never had time to make it …
The name suggests that this is an everyday dress to play in. This is indeed a very wearable dress, but personally I find this pattern especially suitable for festive dresses. A lot of course depends on the material you choose.

Dit is ook een van de weinige patronen in mijn bezit die bedoeld is om geweven katoen te combineren met rekbaar tricot. Het lijfje is gemaakt van t-shirtstof, terwijl het rokdeel een katoentje is. De afwerking met de band en strik achteraan, geeft dit patroon voor mij een ‘gekleed’ uitzicht.

This is also one of the few patterns in my possession that is meant to combine woven cotton with stretchy jersey. The bodice is made of t-shirt fabric, while the skirt part is a cotton woven fabric. The finish with the band and bow at the back gives this pattern a ‘dressy’ look for me.

53_play_date_v3_large

Het maken van dit kleedje levert geen problemen op, het is allemaal zeer voor de hand liggend, en laat zich dus behoorlijk vlot in elkaar steken. De grootste moeilijkheid is het aanrimpelen van de rok (om maar te zeggen dat het eigenlijk een eenvoudig modelletje is).

Making this dress does not cause any problems, it is all very obvious, and can therefore be put together quite easily. The biggest difficulty is gathering the skirt (to say it’s actually a simple model).

Ik ben persoonlijk niet zo’n fan van de aangerimpelde mouwboord, dus ging ik even snuisteren in mijn patronen, op zoek naar een mouwboord die wat meer uitwaaiert. Dat vond ik in het Be Adventurous patroon van Ellie&Mac. Ik printte enkel dit deeltje uit in dezelfde maat als de rest van het jurkje (maat 6, verlengd tot maat 7) en kon dit probleemloos aan het mouwdeel vastzetten.

Personally, I am not a fan of the gathered cuffs, so I started browsing my patterns, looking for a cuff with a bit more ‘flare’. I found that in the Be Adventurous pattern by Ellie & Mac. I only printed this part of the sleeve in the same size as the rest of the dress (size 6, lengthened to size 7) and could easily attach it to the sleeve part.

Voor mijn versie koos ik voor een roze tricot voor het lijfje, zwart tricot voor de band en een katoentje van Stenzo Textiles dat al jaren in mijn voorraad lag te wachten op een leuk project. Deze aangerimpelde rok, die je dus eerst als rechthoek knipt, leent zich perfect voor katoenen paneeltjes met een boord-print.

For my version I opted for a pink jersey for the bodice, black jersey for the band and a cotton from Stenzo Textiles that had been waiting in my inventory for years for a nice project . This gathered skirt, which you first cut as a rectangle, is perfect for cotton panels with a border print.

Toch al eentje klaar voor de er aan komende feestelijkheden!

At least one of my girls ready for the upcoming festivities!

HIER mijn affiliate link naar het patroon van de Play Date Dress.
En via DEZE LINK kom je bij het patroon van de Be Adventurous Tunic terecht.

HERE you can find my aff.link to the pattern of the Play Date Dress.
And through THIS LINK you go to the Be Adventurous Tunic pattern.

Naaien·Pinspiration·Sew·sewing·Tutorial

Winter Pinspiration

Joepie, het is weer ‘pinspiration’-tijd!
Blijft een leuke uitdaging, vind ik: op pinterest (of elders) op zoek gaan naar een kledingstuk dat je aanspreekt, en dit namaken. In mijn geval door gebruik te maken van een patroon van Ellie&Mac.
Soms is het voor de hand liggend, en maak ik het kledingstuk na door het bestaande patroon te knippen. Soms moet je een patroon ‘hacken’: je gaat dan aanpassingen doen om het patroon te kunnen gebruiken naar eigen inspiratie.

Yes, it’s pinspiration time again!
For me, this remains such a fun challenge: to look for something that appeals to you on pinterest (or elsewhere), and to imitate this. In my case by using an Ellie & Mac pattern.
Sometimes it’s obvious, and you copy the garment by cutting the existing pattern. Sometimes you have to ‘hack’ a pattern: you will then make adjustments to be able to use the pattern to your own inspiration.

Ik koos deze keer een afbeelding van een kledingstuk waarbij ik meteen aan de ‘to the point dress’ moest denken. Bij mijn inspiratie-foto is de band onderaan echter asymmetrisch, en is er een kraag aanwezig. Dus kon ik wel vertrekken van het bestaande patroon, maar was een ‘hack’ noodzakelijk.

This time I chose an image of a piece of clothing where I immediately thought of the ‘to the point dress’. In my inspiration photo, however, the band at the bottom is asymmetrical, and there is a collar present. So I could start from the existing pattern, but a ‘hack’ was necessary.

Ik laat jullie even meekijken hoe ik het heb aangepakt!

Let me share with you how I tried to hack the pattern to achieve the desired look.

Het patroon aanpassen: aan de slag met patroonpapier!
Adjusting the pattern: get started with pattern paper!

Ik nam eerst het rokdeel over op patroonpapier, en hertekende daarbij de rand onderaan, zodat deze asymmetrisch werd.

I first copied the skirt part on pattern paper, redesigning the border at the bottom so that it became asymmetrical.

Voor de kraag tekende ik een rechthoek, waarbij de lengte ongeveer 12 à 13 cm langer was dan de lengte van de neklijn.

I drew a rectangle for the collar, the length of which was 5 inches longer than the length of the neckline.

Stof knippen
Cutting the fabrics

Door mijn nieuwe patroondelen om te vouwen, knipte ik alle delen uit. De patroondelen voor het lijfje (met rokdeel) knipte ik gespiegeld.

By folding over my new pattern parts, I cut out all the parts. I cut the pattern parts for the bodice (with skirt part) mirrored.

Voor het creëren van de kraag verknipte ik mijn patroondeel om te kunnen colourblocken (zie versie 1). Dan verkrijg je vier delen, die je afwisselend (een korter deel, gevolgd door een langer en zo tot een cirkel) aan elkaar gaat zetten. Bij mijn tweede versie knipte ik de kraag uit 1 stof, en had ik dus slechts twee delen die ik aan elkaar zette. (zie versie 2)

To create the collar I cut up my pattern part to be able to color block (see version 1). Then you get four parts, which you will alternate (a shorter part, followed by a longer and so to a circle) put together. In my second version I cut the collar from 1 fabric, so I only had two parts that I had to attatch. (see version 2)

Hieronder even alle onderdelen.

These were all the parts when everything had been cut out.

img_9922.jpg

Naaien
Sewing

Ik begon met het kraagdeel. Ik zette alle delen aan elkaar (stof met de rechte kant tegen elkaar) aan de korte zijdes, en wisselde een korter deel telkens af met aan langer, tot ik een doorlopende band had.
Dan naaide ik aan een kant over de lange zijde heen. De stof ligt hierbij nog steeds met de rechte kanten op elkaar. Bij de versie met colour block vouwde ik het korte deel doormidden. Aan beide kanten van het langere deel, zie je dus de helft van het kortere deel liggen.
Je draait nu de kraag naar buiten, zodat de goede kant van de stof zichtbaar is. Ik topstitchte de naden voor een nettere afwerking.

I started by sewing the collar. You first sew the parts together along the short sides. When colorblocking, you alternate. When all the short sides are sewn together (with the fabrics laying with the right sides together), you get a continuous circle.
Then I sewed over the long side on one side. The fabric still lies with right sides together. For the color block version, I folded the short part in half widthwise. So you see half of the shorter part on both sides of the longer part.
You now turn the cowl-piece inside out, with the right sides on the outside, and topstitch.

Hierna naaide ik eerst de randen aan het rokdeel van voor- en achterpand. Dat is even opletten dat je het juiste deel neemt, maar het naaien zelf is eenvoudiger dan bij het originele patroon, omdat je geen ‘v’ hoeft te naaien!

After this I first sewed the edges on the skirt part of the front and backpanel. You need to be careful to you take the correct part, but the sewing itself is easier than with the original pattern, because you do not have to sew a “v”!

img_9931.jpg

Vervolgens naai je de schoudernaden, zet je de mouwen in en sluit je de zijnaden, zoals je in de handleiding bij het patroon kan volgen.

Next, sew the shoulder seams, insert the sleeves and close the side seams, as you can follow in the manual that comes with the pattern.

Ten slotte nog het kraagdeel. Ik zocht eerst het midden van de lange, nog open, zijde en stak er een naald om het midden te markeren.
Mijn kledingstuk lag met de rechte kanten naar binnen toe. Het kraagdeel liet ik als het ware in het kleedje zakken, waarbij de gesloten kant naar onder ligt en dus in het kleedje verdwijnt.
Nu legde ik de kraag tegen de neklijn, zodat de lange open zijde samen gaat vallen met de neklijn. Ik werkte vanuit het midden van het kraagdeel naar de zijkanten toe.
Het midden van het kraagdeel liet ik samenvallen met de schoudernaad. Ik speldde dan eerst de ene zijde, aan de linkerkant, en vervolgens de rechterzijde. Dit alles zonder het kraagdeel op te rekken. De uiteindes van het kraagdeel zullen mekaar automatisch overlappen. Eens alles gespeld was, zette ik het kraagdeel vast met de overlockmachine.

Finally, the collar part. First I searched for the center of the long, still open, side and used a needle to mark the center.
My dress lay with the straight sides inwards. As it were, I lowered the collar part into the dress, with the closed side lying down and disappearing into the dress.
Now I matched the collars open side with the neckline. I worked towards the sides from the middle of the collar part.
I let the middle of the collar part coincide with the shoulder seam on the right. I first pinned one side, to the left, and then to the right. All this without stretching the collar part. The ends of the collar part will automatically overlap. Once everything was pinned, I secured the collar part to the neckline with my overlock machine.

Enkel nog zomen, en dan: klaar!

Only hems, and then: done!

Dit was mijn testversie. Voor de pinspiration-uitdaging maakte ik nog een tweede, langere versie (versie 1 was mini-dress-lengte, en viel wat kort uit naar mijn zin).

This was my try-out-version. For my pinspiration challenge, I made a second one. That one has a uni-coloured collar and is dress length, instead of tunic length.

Versie 1 / Version 1

STOF/FABRICS:
Lots of Dots Collectie Lycklig, webshop droomstoffen.nl:
Stippen, blauw op zwart/ Dots, blue on black: https://webshop.droomstoffen.nl/product/lots-of-dots-zwarte-stippen-op-blauwe-achtergrond-lycklig-french-terry/
Paneel, bladeren/ Panel, leaves: https://webshop.droomstoffen.nl/product/lots-of-dots-bladeren-blauwtinten-lycklig-french-terry/

En dan de uiteindelijke ‘pinspiration’ versie / My second version for the pinspiration challenge

STOF/FABRICS

http://destoffengalerij.be/leafs

Zelf een poging wagen? Hier is mijn affiliate link naar het patroon:
https://www.ellieandmac.com/collections/juniors-womens-patterns/products/womens-to-the-point-tunic-dress-pattern?aff=464

If you want to give this one a shot yourself, here’s my affiliate link for this pattern: https://www.ellieandmac.com/collections/juniors-womens-patterns/products/womens-to-the-point-tunic-dress-pattern?aff=464

 

Naaien·Sew·sewing

Selfish sewing: part 2

Op mijn als-ik-eens-tijd-heb-wil-ik-dit-patroon-wel-eens-naaien-lijstje stond ook al enige tijd de Paris Day Dress van Rebecca Page Patterns.
Dit jurkje leek me heel erg passend bij Hanne. En zij vroeg me al enige tijd om een kleedje dat eens wat langer valt. Ik vermoedde dat dit kleedje ook een leuke ‘twirl’factor had, en dus ging ik ermee aan de slag tijdens mijn, door mezelf uitgeroepen, ‘selfish-sewing’-maand.

I’ve had the Paris Day Dress by Rebecca Page Patterns on my if-I-find-the-time-I-want-to-sew-this-pattern-list for some time.
This dress seemed very appropriate to Hanne. And she had been asking me for some time for a dress that would fall longer, but not like a maxi-dress. I suspected that this dress also had a nice “twirl” factor, so I started working on it during my self-named “selfish-sewing” month.

Ik koos voor een overschot stof die ik onlangs gebruikte om mijn Summer pinspiration met een patroon van Ellie&Mac te realiseren, een prachtige zalmroze lycra. Dat kleur vind ik telkens weer zo mooi staan bij Hanne met haar wit-blonde lokken…

I chose a surplus of fabric that I recently used to create my Summer pinspiration with an Ellie & Mac pattern, a beautiful salmon pink lycra. I always find that color matches so beautiful with Hanne’s white-blonde hair locks …

En het resultaat was precies zoals ik het voor ogen had! Wat was het lang geleden dat ik eens een kledingstuk naaide in een uni-kleurige stof! Daardoor komt het patroon helemaal tot zijn recht. De twirlfactor is inderdaad prachtig en de kleur staat haar zo mooi… Sinds hij af is, droeg ze hem bijna continu. Van de wasmachine terug naar haar.
De lycra zorgt ervoor dat het jurkje ook mooi doorvalt.

The result was exactly as I had it in mind! It was far too long ago, sewing a piece of clothing in a uni-colored fabric! By working in one color, the beauty of this pattern is fully reflected. The twirl factor is indeed beautiful and the color looks so beautiful on her … Ever since it’s finished, she has been wearing it almost continuously. From the washing machine back to her.
The lycra ensures that the dress drapes so nicely, without pulling it down to much.

Wel kwam er heel wat rimpelwerk bij kijken, en moest ik de onderste laag uit drie delen knippen in plaats van twee omdat ik met een restje stof werkte. Maar als ik zie hoe ze nu met veel plezier haar kleedje draagt, was het me dat rimpelwerkje wel helemaal waard!

A lot of gathering was involved, however, and I had to cut the bottom layer out of three parts instead of two because I worked with a left-over piece of fabric. But when I see how she now happily wears her dress, it was completely worth it to me!

Dit kleedje heeft nog heel wat andere opties:
– het rokdeel kan je in 1 deel maken en aanrimpelen, of in drie aangerimpelde lagen. Ik koos voor het laatste. Het kleedje valt net onder de knie.
– je hebt de keuze uit twee neklijnen: boothals of ronde halslijn. Ik koos voor ronde hals.
– Je kan kiezen voor normaal ingezette mouwen of pofmouwen in verschillende lengtes van kort over drie-kwart naar lang of kapmouwtjes. Ik koos hier voor kapmouwtjes.
– het patroon is bedoeld voor rekbare stoffen.
– Een handleiding met stap-voor-stap-instructies zit bij het patroon.
– het patroon gaat van pasgeborene tot 12 jaar.

Goed nieuws: er is ook een damesversie beschikbaar, voor wie houdt van mommy-and-me-outfits!

This dress has several options:

  • A gathered dress that is easy to sew and even easier to wear
  • Casual and comfortable
  • Sits just below knee length
  • Skirt options include a single full tier or three gathered tiers (I chose the second option with three tiers)
  • Boat or scoop neck (I went with the scoop neckline)
  • Plain or puff, cap, short, three-quarter, or long sleeves (Mine is the cap-sleeved option)
  • Suitable for knit fabrics
  • Perfect for beginner sewistas
  • Pattern pieces and full tutorials with step-by-step instructions
  • Children’s sizes newborn to 12 years

And the good news is: there’s also a version for adults, so perfect if you like mommy-and-me-outfits!

line-drawing-paris-day-dress3_1000px-600x254

Ik ben er vrij zeker van dat er nog zullen volgen!
Indien je zelf even een kijkje wil nemen en een kansje wil wagen, dan kan je het patroon hier vinden, via mijn affiliate link.

I think it’s safe to say more of these will follow!
If you want to take a look yourself and take a chance on making one of your own, you can find the pattern here, via my affiliate link.

 

Naaien·Sew·sewing

Belle Wrap Dress

Toen de South Shore Romper van Ellie&Mac uitkwam, belandde het meteen op mijn to-sew-lijstje. Nu nog tijd vinden… Al snel waren er naaisters die van de romper een kleedje maakten, en dat bleef ook bij Lindsey Essary, de ontwerpster bij Ellie&Mac, niet onopgemerkt! Toen ik de oproep zag om te gaan testen, twijfelde ik dus geen seconde en meldde ik me aan.

When the South Shore Romper from Ellie & Mac came out, it immediately ended up on my to-sew list. Now to find time… Soon there were seamstresses who made a dress from the romper, and that did not go unnoticed by Lindsey Essary, the designer at Ellie & Mac! When I saw the call to test, I didn’t hesitate for a second and signed up.

De Tres Belle Wrap Dress biedt heel wat opties! Eerst en vooral kan je kiezen tussen mouwloos, korte mouwen, 3/4 mouwen of lange mouwen. Maar vooral het rokdeel laat je toe om heel wat verschillende versies te gaan maken, want je kan hier gaan ‘shoppen’ tussen een aangerimpelde rok, en halve cirkelrok of een volle cirkelrok, en dan kan je ook nog de lengtes gaan bekijken, gaande van tuniek tot maxi!
De zakken en een bijpassende riem zijn optioneel, maar ook in het patroon inbegrepen.

The Tres Belle Wrap Dress offers a lot of options! First and foremost you can choose between sleeveless, short sleeves, 3/4 sleeves or long sleeves. But especially the skirt part allows you to make a lot of different versions, because you can ‘shop’ here between a gathered skirt and a semi-circle skirt or a full circle skirt, and then you can also choose between different lengths, starting from tunic up to maxi! The pockets and a matching belt are optional, but also included in the pattern.

Ik maakte twee versies. Hieronder zie je een knie-lange Tres Belle Wrap Dress met een volledige cirkelrok en bijhorende riem. Voor deze versie koos ik de optie mouwloos.
De cirkelrok zorgt natuurlijk voor een ongelooflijke ‘twirl’factor 🙂
Op het zomen na, zat deze jurk in een half uurtje in elkaar.

I made two versions. Below is a knee-length Tres Belle Wrap Dress with a full circle skirt and matching belt. For this version I chose the sleeveless option. The circle skirt of course provides an incredible ‘twirl’ factor 🙂 Apart from hemming, this dress was put together in half an hour.

Stof: https://www.naaiplezier.nl/tricot/birds-and-butterflies-navy.html
Fabrics: https://www.naaiplezier.nl/tricot/birds-and-butterflies-navy.html

Mijn tweede versie is er eentje met aangerimpelde rok en korte mouwen. Deze keer geen bijhorende riem. Dit is de ‘above-the-knee-versie’, die tussen tuniek en knielang in valt.

My second version is one with a gathered skirt and short sleeves. This time no matching belt. This is the ‘above-the-knee version’, which falls between tunic and knee-length.

Stof: Rosaro Lake van Lillestoff (hier te vinden: https://www.sprookjesstof.be/coupons/jersey-rosaro-lake of https://www.studiospatz.nl/collectie/rosaro-lake/
Fabrics: Rosaro Lake by Lillestoff (https://www.sprookjesstof.be/coupons/jersey-rosaro-lake or https://www.studiospatz.nl/collectie/rosaro-lake/)

Ellie&Mac brengt hiermee opnieuw een patroon op de markt dat heel wat opties biedt én ook nog eens makkelijk en snel te maken valt. Een aanrader!

Ellie & Mac brings a new pattern to the market that offers a lot of options and can also be made easily and quickly. Recommended!

Mijn affiliate link als tester. Voel je vrij deze aan te klikken om tot kopen over te gaan. Voor de koper zijn hier geen extra kosten aan verbonden! https://www.ellieandmac.com/collections/new-products/products/tres-belle-wrap-tunic-dress-pattern?aff=464

Here you can find my affiliate link as I tested the pattern. Feel free to click it if you want to purchase this new pattern, there are no extra costs involved for you! https://www.ellieandmac.com/collections/new-products/products/tres-belle-wrap-tunic-dress-pattern?aff=464