Naaien·Pinspiration·Sew·sewing·Tutorial

The Breezy Cape Cod Mash Up

Ik toonde jullie onlangs al mijn zomers geïnspireerde (of moet ik gepinspireerde zeggen?) 24/7-top, maar tijdens mijn zoektochten langs webshops kwam ik natuurlijk nog wel meer inspirerende kledingstukken tegen…

I recently showed you all my summer-inspired (or should I say pinspired?) 24/7 top, but during my searches through web shops I naturally came across more inspiring items of clothing …

Onder meer deze jurk deed me onmiddellijk denken aan het Cape Cod patroon van Ellie&Mac, vanwege de afwerking aan de halslijn.
Maar… het Cape Cod patroon is een patroon voor kinderen tot 14 jaar, daar hoor ik al even niet meer bij, én bovendien is dat het patroon voor een zwempak…

Among other things, this dress immediately reminded me of the Cape Cod pattern by Ellie & Mac, because of the finish on the neckline.
But … the Cape Cod pattern is a pattern for children up to the age of 14, I don’t belong there anymore, and moreover that is the pattern for a swimsuit …

img_4152

Toch bleef het in mijn hoofd hangen… Zou het doenbaar zijn om van de grootst beschikbare maat een maatje S te maken?
Tja, je raadt het al, ik deed een poging 🙂

Still it stuck in my head … Would it be feasible to make a size S from the largest available size?
Well, you guessed it, I made an effort 🙂

Zo ging ik te werk…

This is what I did…

POGING 1/TRY-OUT 1

Ik koos het patroon van het Breezy kleedje van Ellie&Mac als basis, en printte de grootste maat van het Cape Cod patroon. Dat legde ik over het patroondeel voor de top van de Breezy heen. Met wat patroonpapier tekende ik de contouren van het Breezy kleedje over, maar aan de halslijn paste ik de Cape Cod halslijn in.

I chose the pattern of the Breezy dress from Ellie & Mac as the basis, and printed the largest size of the Cape Cod pattern. I put that over the pattern part for the top of the Breezy. With some patternpaper I drew the contours of the Breezy dress, but fitted the Cape Cod neckline on the neckline.

 

Nadien deed ik ongeveer hetzelfde met het achterpand voor het bovenlijf. Ik nam als basis de top van de Breezy jurk, en legde het achterpand van de Cape Cod eroverheen. Opnieuw volgde ik de contouren van de Breezy, en paste de neklijn aan, om zo een open rug te verkrijgen.

Afterwards I did about the same with the back of the torso. I took the top of the Breezy dress as a base, and laid the Cape Cod back over it. Again I followed the contours of the Breezy, and adjusted the neckline, to get an open back.

En toen ging ik aan de slag… Ik volgde voor de top de instructies uit de handleiding van het Cape Cod patroon, en voor het rokdeel eenvoudigweg die van de Breezy jurk.
Zo kwam mijn testversie tot stand, en daar was ik al behoorlijk tevreden mee.

And then I got to work … I followed the instructions from the Cape Cod pattern manual for the top, and simply proceeded with the Breezy dress for the skirt part.
This is how my test version came about, and I was already quite satisfied with that.

 

POGING 2/TRY-OUT 2

Het kleedje dat ik gebruikte ter inspiratie heeft natuurlijk wel korte mouwen…
Dus besloot ik om ook dit uit te testen. Hier onder zie je met foto’s en uitleg hoe ik te werk ging…

The dress I was trying to recreate is short-sleeved. So I decided to attempt a short-sleeved version too. I’ll show you with pictures and info how I went about it.

  1. Om te beginnen gebruikte ik het patroondeel voor het voorpand dat ik voor mijn eerste versie op patroonpapier tekende, om op het geprinte voorpand van de Breezy uitsparingen te maken in de halslijn, gebaseerd op deze van het Cape Cod patroon.To start with, I used the pattern part for the front panel that I drew on patterned paper for my first version, to make cut-outs in the neckline on the printed front panel of the Breezy Dress, based on that of the Cape Cod pattern.

2. Ik tekende het aangepaste voorpand en het originele achterpand van de Breezy Dress over op de stof, alsook de mouwen. Voor de uitsparingen tekende ik ook bijpassend beleg, zodat ik dit netjes af kon werken. Vervolgens knipte ik alle delen uit.

I copied the modified front and the original back of the Breezy Dress on the fabric, as well as the sleeves. For the cut-outs, I also drew matching lining, so that I could finish this neatly. Then I cut out all the parts.

3. Het naaiwerk kon beginnen! Ik startte met het beleg van de uitsparingen. Ik speldde deze vast met de rechte kanten op elkaar, en stikte zo dicht als kon bij de rand van de stof. Vervolgens keerde ik het beleg naar binnen, knipte de randen aan en stikte dit van bovenaf vast, zodat de uitsparingen netjes afgewerkt waren.

Now for the sewing of my garment! I started with the lining on my cut-outs. I pinned the liner fabric right sides together with the fabric of my front bodice, making sure the raw edges of the liner and the cut-outs were aligned. I stitched as close as possible to the edge of the fabric. Then I turned the lining inside, trimmed the edges and topstitched it so that the cut-outs were neatly finished.

4. Nadien naaide ik de schoudernaad, zette ik de mouwen in en naaide ten slotte de zijnaden van het bovenlijf dicht. Dan restte mij enkel nog de nekband. Ik verdeelde deze eerst in vier delen, zoals steeds, en deed hetzelfde met de neklijn. Bij het voorpand kon ik natuurlijk niet het midden gaan zoeken. Daar speldde ik het voorpand zodanig dat alle stukken symmetrisch kwamen ten opzichte van het midden van de nekband. En toen lockte ik de band vast aan het lijfje.

Afterwards I sewed the shoulder seam, put on the sleeves and finally sewed the side seams of the bodice closed. Then only the neckband remained. I first divided it into four parts, as always, and did the same with the neckline. At the front, of course, I couldn’t go looking for the middle. There I pinned the front pieces so that all the pieces came symmetrical to the center of the neckband. And then I locked the neckband to the bodice.

5. Om de gelockte naad ter hoogte van de uitsparingen weg te werken, besloot ik de naadwaarde niet aan het lijfje vast te stikken, zoals je gewoonlijk doet, maar het naar boven om te slaan en vast te zetten aan de nekband zelf. Op die manier was die naadwaarde niet meer zichtbaar en het geheel mooi afgewerkt.

To get rid of the visible locked seam at the height of the cut-outs, I decided not to topstitch the seam allowance to the bodice, as you usually do, but to flip it up and secure it to the neckband itself. That way the seam allowance was no longer visible and the whole bodice was nicely finished.

6. Ten slotte zette ik ook het rokdeel in elkaar en zette dit vast aan het lijfje, gewoon zoals de handleiding van de Breezy Dress het voorstelt. Klaar!
Deze stof haalde ik op de webshop van Driessen.nl (niet meer verkrijgbaar).

Finally, I also put the skirt part together and attached it to the bodice, just as the manual of the Breezy Dress suggests. Ready!

Finale/FINALS

Nu was het tijd om het kleedje echt te gaan namaken. Eens de stoffen gekozen, kortte ik het bovenlijf van het kleedje nog een beetje in. Ik tailleerde het ook nog een tikkeltje meer. Om te voorkomen dat de rok het topje naar beneden trekt, naaide ik Framilonband mee in de taillenaad. Zo blijft alles netjes op z’n plek. En had ik opnieuw een geslaagd ‘pinspired’ kleedje 🙂
De blauwe stof komt van de webshop van Hazeltjes uit de reeks van Fabrilogy: https://www.hazeltjes.nl/winkel/stoffen/tricot/royalblau-jersey-uni-fabrilogy-600/
De gebloemde stof komt uit de ‘by Lisan’-reeks van Driessen.nl: https://driessenstoffen.nl/shop/by-lisan/katoenen-tricot-8979-by-lisan/

Now the time had come to really imitate the dress. Once the fabrics had been chosen, I shortened the bodice a little. I also took it in a little at the waist. To prevent the skirt from pulling the top down, I sewed Framilon tape in the waist seam. This way everything stays in its place. And again I have a successful ‘pinspired’ dress 🙂

Mijn aff.link naar Breezy Top & Dress- patroon: https://www.ellieandmac.com/collections/adult-dress-patterns-1/products/breezy-womens-dress-pattern?aff=464

Mijn aff.link naar het Cape Cod- patroon: https://www.ellieandmac.com/collections/swimwear/products/cape-cod-swimsuit-cover-up-mix-match-pattern?aff=464

Naaien·Pinspiration·Sew·sewing·Tutorial

Summer pinspiration

Dit blijf ik zó leuk vinden: pinspiration. Niets leukers dan door webshops heen scrollen en screenshots nemen van kledingstukken die je mooi vindt en denken: “Hé, deze kan ik zelf maken!”
Ik kijk er dan ook telkens opnieuw naar uit, naar de ‘pinspiration-tour’ van Ellie&Mac!
De zomerversie is nu bezig, en ik deed een poging om deze top na te maken:

I just love making my Pinspirations come true! Nothing more fun than scrolling through web shops, taking screenshots of things you like and meanwhile thinking: “I can make this myself!” I look forward to the calls for Pinspirationtours by Ellie&Mac every time, because they have so many patterns and hacking them occasionally isn’t that hard either! The Summer Pinspiration Tour is now open, and I attempted to copy this top:

IMG_4532[1]

Ik dacht hiervoor aan het patroon van de 24/7-top, die ik daarvoor wel een beetje moest ‘hacken’.

I had the 24/7-top with a little hack in mind to recreate it.

Zo ging ik te werk:

This is what I did:

Ik nam het bovendeel van het achterpand, en legde de middenachter van dat patroondeel gelijk met middenvoor van het patroondeel van het voorpand. Ik zorgde dat de aangeknipte mouwen van voor- en achterpand boven elkaar lagen en tekende dan een lijn op het voorpand, om ervoor te zorgen dat voorpand en achterpand mooi in elkaar zouden overlopen bij de zijnaad onder de oksel.

I used the top piece of the back and aligned the middle back fold line with the middle front fold line on the front pattern piece. I made sure the dolman sleeves were aligned too and drew a line on the front panel to create a seam across the chest that aligns with the seam of the back panel. The pictures underneath show you exactly what I did.

Vervolgens knipte ik het voorpand, waarbij ik bij de borstnaad ongeveer 1 cm breder knipte, zodat ik middenvoor een beetje kon fronsen.

Now I started cutting into my fabrics. For the front panel I wanted to create some gathers in the middle. When cutting the bottom part of the front panel, I flared out a little underneath the chest seam to make this possible.

img_45271.jpg

Dan restte me gewoon nog alles aan mekaar te stikken. Et voila!
Na mijn eerste pasbeurt kortte ik het bovendeel van het voorpand nog een tikkeltje in, omdat anders de rand van mijn BH zichtbaar was…

Now all I had to do was sewing it all together. Et voila! After my first fit, I did shorten the top of the front panel a little, to make sure my bra wasn’t showing through the lace…

Maar dus een heel eenvoudig naaisel, en een geslaagde pinspiration wat mij betreft!
Wat vind jij er van?

All in all a pretty straight forward sew, and a successful pinspired top if you ask me! Feel free to share your thoughts!

Ook proberen?

Try it yourself?

Dit is de aff.link naar het patroon: https://www.ellieandmac.com/collections/adult-tops/products/womens-24-7-top-pattern?aff=464

This is the aff.link to the pattern I used: https://www.ellieandmac.com/collections/adult-tops/products/womens-24-7-top-pattern?aff=464

De stofjes kocht ik in een lokale stoffenwinkel te Ledeberg.

The fabrics came from a local fabrics shop in Ledeberg, Belgium.