Naaien·Sew·sewing

Pinspired

(Scroll down for English)

Eens je begint met het zelf maken van kleding, groeit ook het aantal screenshots dat je maakt exponentieel! Naar de winkel gaan om kleding te kopen, doe ik niet meer zo vaak. En als het toch gebeurt, is het om even vaak te constateren dat ik het zelf kan maken, en soms zelf beter dan wat in de winkel hangt… Mooier afgewerkt, of met kwalitatief betere stoffen.
Wat ik wel veel meer doe, is in webshops gaan kijken naar de laatste nieuwe mode om inspiratie op te doen. Tegenwoordig wordt je overspoeld met reclame. Gelukkig is er steeds meer opslagruimte op toestellen, zodat je uit al die reclame kan opslaan wat je wil onthouden… Of je gebruikt gewoon Pinterest, en slaat daar alle foto’s op die je ook maar een klein beetje op ideeën brengen…

Een tijd terug organiseerde Ellie&Mac voor het eerst een ‘pinspiration’event. Naaisters over de hele wereld toonden toen hun creaties, gebaseerd op iets wat ze hadden ‘gepind’. Ik bewonderde telkens weer de kledingstukken die op die manier werden gefabriceerd, al dan niet met hacks op een patroon van Ellie&Mac. Ik was duidelijk niet de enige die dit leuk vond, want enkele weken terug werd er opnieuw een oproep gelanceerd voor een ‘spring-pinspiration’, met kleding voor deze lente dus.
Ik begon te grasduinen doorheen al mijn foto’s, en kwam naast de pinspiration voor mezelf, waarbij ik het gloednieuwe patroon van de High Hopes Dolman hackte met de techniek van de Lucky Girl Top, ook een jurkje tegen voor mijn dochters dat ik erg mooi vond:

Ik ging aan de slag met de Be Curious Dress. Niet omkeerbaar, zoals het kleedje in mijn ‘pinspiratie’, maar qua snit wel gelijklopend. Het Be Curious patroon is bedoeld voor katoenen stoffen, en heeft in vergelijking met het kleedje op de foto een korter lijfje. Ik besloot echter het patroon te behouden en enkel de mouwen te hacken door deze korter te maken.

Ik verloor vooral veel tijd op zoek naar een stofje… Ik liet mijn oog vallen op een Michael Miller stofje waarvan ik vond dat het overeenkwam met de foto. Echter bleek dat stofje hier in België en omstreken niet meer te vinden. Dan maar in mijn voorraad gaan snuisteren… 🙂

Het patroon op zich is eigenlijk niet heel moeilijk. De grootste uitdaging voor mij zat hem in het maken van knoopsgaten. Hoewel ik het al eerder deed, blijft dat toch een drempeltje… Nu ik het weer een keertje deed, en dit eigenlijk wel vlot is gelukt, vraag ik me af waarom ik het uit de weg blijf gaan. Ik kan anderen alleen maar de tip geven je er niet door te laten afschrikken. Gewoon eerst even uitproberen op een reststukje, en eventueel je handleiding even doornemen, en het stelt niets voor!

De Be Curious is wel een kleedje waar je tijd voor nodig hebt, omdat er heel wat rimpelwerk in zit. De mouwen zijn gefronst, het rokdeel en de boord dien je ook te rimpelen. Tijdsintensief, maar helemaal de moeite waard, want dit jurkje is daardoor echt iets voor meisjes die van frulletjes houden! Na het verwerken van dit katoentje, voel ik dat er een katoen-periode zit aan te komen 🙂

Dit katoentje van Santoro and Gorjuss is jammer genoeg niet meer verkrijgbaar…

Dit is dus het resultaat aan mijn deelname aan deze ‘spring-pinspiration’ 🙂

Ook met dit patroon asn de slag? Dit is mijn affiliate link (Momenteel kost het patroon $5.37, en met de code SPRINGSALE verkrijg je nog eens 15% korting! Een koopje dus…): https://www.ellieandmac.com/products/girls-be-curious-dress-pattern?aff=464

English Version

Once you start making clothing yourself, the number of screenshots that you take grows exponentially! Going to the store to buy clothes, I don’t do that often anymore. And if it does occur, it quite often is to note that I can make it myself, and sometimes even better than what I see in the store … Nicer finish, or with better quality fabrics.

What happend more often, is me scrolling down pictures in web shops for the latest fashion to get inspired. These days you are flooded with advertising. Fortunately, there is more and more storage space on devices, so that you can save what you want to remember from all those advertisements … Or you just use Pinterest, and store all the photos that even give you a little bit of ideas …

A while back Ellie & Mac organized a “pinspiration” event for the first time. Seamstresses around the world showed their creations based on something they had “pinned”. I always admired the garments that were produced in this way, with or without hacks on a pattern from Ellie & Mac. I was clearly not the only one who liked this, because a few weeks ago a new call was launched for a “spring-pinspiration”, with clothing for this spring.

I started browsing through all of my photos, and came up with hacking the brand new pattern of the High Hopes Dolman with the technique of the Lucky Girl Top. But I also came across a pinspiration  for a dress for my daughters that I found very beautiful.
I Chose the girls Be Curious Dress as a base to create my pinspiration. Not reversible, like the dress in my “pinspiration”, but the cut is the same. The Be Curious pattern is intended for cotton woven fabrics, and has a shorter bodice compared to the dress in the photo. However, I decided to keep the pattern as is and only hack the sleeves by making them shorter.
I especially lost a lot of time looking for a fabric … A Michael Miller fabric that I thought was in line with the photo caught my eye. However, it turned out that fabric is no longer to be found here in Belgium and surroundings. So I started browsing my stock …
The pattern itself is actually not very difficult. The biggest challenge for me was making buttonholes. Although I did it before, it still remains a barrier … Now that I did it again, and it actually worked out well, I wonder why I keep avoiding it. I can only tip others not to let it scare you. Just first try it on some scrap fabrics , and possibly go over your manual, and it is nothing to be scared of!

The Be Curious is a pattern that takes some time, because it contains a lot of gathering. The sleeves are gathered, the skirt part and the ruffle on the skirt also need to be gathered. Time intensive, but totally worth it, because this dress is therefore really something for girls who love ruffles! After processing this cotton, I feel that I’m entering a sewing-with-cotton phase.

This cotton by Santoro and Gorjuss is unfortunately no longer available …
So this is the result of my participation in this “spring-pinspiration”
Also want to get started with this pattern? This is my affiliate link (Currently the pattern costs $ 5.37, and with the code SPRINGSALE you get another 15% discount! So a bargain …): https://www.ellieandmac.com/products/girls-be-curious-dress -pattern? aff = 464

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s