Naaien·Sew·sewing

Accessories: headbands and ties

(Scroll down for English)

Ons schoolteam zette zich de voorbije maanden in om voor de actie “school met een hart” van het Rode Kruis 100 nieuwe bloeddonoren te registreren. Wist je dat 70% van de bevolking ooit in zijn of haar leven eens bloed nodig heeft? Daar tegenover is er slechts een heel beperkt percentage donoren…

Samen met onze leerlingen van vijf en zes begonnen we aan een indrukwekkend project, waarbij we ook met verschillende collega’s voor het eerst bloed gingen geven. Ja, zelfs ik. Wie mij kent, weet dat ik een zeer diepgewortelde angst heb voor prikken (en dat voor iemand die zo vaak met naalden in de weer is, van een contradictio in terminis gesproken). Maar ik overwon mijn angst!

Vorige vrijdag, de laatste dag voor de paasvakantie, vond de apotheose plaats, en werd bekend gemaakt of we ons doel bereikten… Met onze relatief kleine school slaagden we er in om maar liefst 114 nieuwe bloeddonoren te vinden!

Die apotheose was een feestelijk gebeuren en na het overwinnen van mijn eigen angst, ging ik dan ook aan de slag om als naaister mijn bijdrage te leveren. Ander type naalden…

Toevallig ging ik langs naar een stoffenverkoop van Made by Luka en kwam er een tricot tegen die ik niet kon laten liggen… Deze tricot leek wel gemaakt voor een naaiproject die bij onze apotheose paste! De stof was van het merk Qjutie Kids, met de naam Call an Ambulance. Ik vond online enkel nog de versie op grijze of donkerblauwe achtergrond. (Zie hier)

Alle nieuwe donoren gingen tijdens dit slotmoment door een erehaag van onze leerlingen van 5 en 6. Ik maakte dus 50 dassen en haarbanden voor hen 🙂

Het fijne was dat heel wat jongens voor een haarband kozen, en enkele meisjes voor een das. Ik gebruikte hiervoor twee gratis patronen: de “Sugar-and-spice-headband” van Pickle Toes Patterns voor de haarband en de “10 minute Tie” van Shwin & Shwin voor de das. Patronen die ik zeker nog opnieuw zal gebruiken om een outfit te ‘pimpen’!

Over the past few months, our school team has been committed to registering 100 new blood donors for the “school with a heart” campaign from the Red Cross. Did you know that 70% of the population ever needs blood in his or her life? On the other hand, there is only a very limited percentage of donors …

Together with our students, we embarked on an impressive project in which we also gave blood for the first time with various colleagues. Yes, even me. Anyone who knows me knows that I have a very deep-rooted fear of punctures (and that for someone who is so often busy with needles, speaking of a contradiction in terms). But I overcame my fear!

Last Friday, the last day before the Easter holidays, the apotheosis took place, where it was announced whether we achieved our goal … With our relatively small school, we managed to find no fewer than 114 new blood donors!

That apotheosis was a festive occasion and after overcoming my own fear, I wanted to make my contribution as a seamstress. Other type of needles …

Coincidentally, I went to a Made by Luka fabric sale and I came across a jersey that I couldn’t resist … This jersey seemed to be made for a sewing project that suited our apotheosis! The fabric was from the brand Qjutie Kids, with the name “Call an Ambulance”. I only found the version online on gray or dark blue background. (See here)

All new donors went through an honorary hedge made by our students during this closing moment, so I made 50 ties and hair bands for them 🙂

The fun thing was that a lot of boys opted for a headband, and a few girls opted for a tie. I used two free patterns for this: the “Sugar-and-spice headband” from Pickle Toes Patterns for the hair band and the “10-minute Tie” from Shwin & Shwin for the tie. Patterns that I will certainly use again to ‘pimp’ an outfit!

(This blogpost contains NO affiliate links)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s